Europese samenwerking voor dunnefilm-zonnecellen

Imec en zijn partners uit de Solliance alliantie hebben samen met de het Instituut voor Materiaalonderzoek (IMO) van de Universiteit Hasselt het Solar Flare interregionaal project geïntroduceerd. Solar Flare wordt gefinancierd door de Europese Unie en de regionale overheden en ondersteunt projecten in de regio Eindhoven-Leuven die focussen op de ontwikkeling van technologieën voor dunnefilm zonnecellen met hoger rendement en lagere kostprijs.

Grootschalige ontwikkeling en gebruik van zonne-energie is een van de speerpunten van het Europese klimaatbeleid en de Europese 2020-doelstellingen. Solar Flare stimuleert innovatie en netwerking in de regio met als uiteindelijk doel de kostprijs van zonne-energie te verminderen met de ontwikkeling van innovatieve dunnefilm zonneceltechnologieën als mogelijk toekomstig alternatief voor de gangbare siliciumzonnecellen. Omdat in dunnefilm zonnecellen de actieve laag veel dunner is dan in siliciumzonnecellen kan er op de grondstoffen bespaard worden. Maar om van dunnefilm zonnecellen een volwaardig alternatief te maken voor siliciumzonnecellen moet het omzettingsrendement – dat momenteel ongeveer 13% bedraagt voor modules- verder verhogen tot ongeveer 17% zodat het rendement van siliciumzonnecelmodules wordt benaderd.

Nieuwe materialen

Het Solar Flare project focust op stimuleren van innovatie voor ontwikkeling van dunnefilm zonneceltechnologieën op basis van nieuwe materialen zoals CIGS en alternatieven voor CIGS en voor verwante technologieën zoals het gebruik van transparante geleidende lagen. Dit soort ondergrond moet nichetoepassingen zoals zonnecellen geïntegreerd in vensters mogelijk maken, waar esthetische argumenten en respons voor indirect licht vaak een belangrijke rol spelen naast pure kostenargumenten. Ten slotte zal ook een cost-of-ownership model voor dunnefilm zonneceltechnologie ontwikkeld worden om op basis daarvan het potentieel van dunne-film zonnecellen voor de lokale industrie in te schatten.

"Zonne-energie blijft ongetwijfeld een belangrijke rol spelen in de EU2020-strategie. Door de expertise over de grenzen te bundelen kunnen onze bedrijven hun marktpositie verstevigen. We moeten daarom blijven inzetten op innovatie", aldus Monique Swinnen, gedeputeerde van de provincie Vlaams-Brabant en lid van de stuurgroep Interreg Vlaanderen-Nederland.

Complementair 

Solliance is een initiatief dat steunt op de complementariteit van de Solliance partners en dat de positie van de ELAT-regio (Eindhoven-Leuven-Aachen driehoek) als relevante speler op de internationale dunnefilm zonnecelmarkt wil versterken. Solliance creëert synergie tussen meer dan 250 onderzoekers uit verschillende onderzoeksinstituten. Binnen Solliance worden de onderzoeksprogramma’s van de verschillende onderzoeksgroepen afgelijnd, wordt state-of-the-art infrastructuur gedeeld, en wordt nauwe samenwerking met de lokale industrie gestimuleerd.

Het Solar Flare interregional project wordt gefinancierd door de European Unie, Interreg Vlaanderen-Nederland, Nederlands Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en de provincies Noord-Brabant (Nederland), Vlaams-Brabant en Limburg (België). Partners in het the Solar Flare project zijn ECN, TNO, imec, Holst Centre, TU/e en de Universiteit Hasselt/IMO.