Europese norm voor cyber security IoT gepubliceerd

07-07-2020 ETSI Technical Committee ‘Cybersecurity’ onthult een norm voor cybersecurity ‘’internet of things’’. Deze norm stelt een beveiligingsbasislijn vast voor consumentenproducten die aangesloten zijn op het internet. Tevens vormt het de basis voor toekomstige IoT-certificeringsregelingen. De norm is gebaseerd op de ETSI-specificatie TS 103 645. De Europese norm is het resultaat van samenwerking en expertise van industrie, academici en Europese overheden.

ETSI EN 303 645 ( ) specificeert dertien bepalingen voor de beveiliging van op internet aangesloten consumentenapparaten en de bijbehorende diensten. Het is een samenhangende norm die een enkel doel stelt voor fabrikanten en IoT-belanghebbenden. Het werk wordt voortgezet met de ontwikkeling van een testspecificatie en een implementatiegids als aanvulling op EN 303 645.

Meer informatie geeft NEN, kid@nen.nl.