Eurocommissaris Neelie Kroes onthult digitale agenda

Neelie Kroes, als lid van de Europese Commissie verantwoordelijk voor ‘Digital Agenda’ heeft tijdens het slot van ICTDelta 2010 in het Beurs-WTC Rotterdam haar plannen voor de digitale agenda onthuld.

Kortweg gaat het in de digitale agenda om:

1) Ultra-snel Internet. Dit is als digitale zuurstof voor mensen en organisaties in de 21e eeuw. Met snelheden van 100 megabit per seconde, stuurt en ontvangt men zelfs grote pakketten content in een fractie van een seconde. De Europese Commissie streeft ernaar dat in 2013 iedereen toegang heeft tot breedband. In 2020 moet iedereen toegang hebben tot highspeed internet van wel 30 Mbps. Tegelijkertijd moeten 50% van de huishoudens zich kunnen aansluiten op het supersnel internet van wel 100 Mbps.

2) Een Digitale interne Markt: het moet afgelopen zijn met de beperkingen bij het online kopen en verkopen van diensten en producten in andere landen. Waarom zouden de grenzen die in de echte wereld stilaan verdwijnen voortbestaan op het internet? Denk daarbij dan vooral aan verschillen in copyright en consumentenrecht tussen de lidstaten. Maar ook een sterk gefragmenteerde telecommarkt. Die barrières moeten nu dus worden aangepakt.

3) De Digitale Maatschappij: Nog teveel mensen kunnen of durven niet toe te treden tot de digitale samenleving. Omdat ze de vaardigheden missen of omdat ze het niet vertrouwen. Daar moeten we iets aan doen. We moeten er dus voor zorgen dat mensen zich veilig, vrij en onafhankelijk kunnen bewegen op het Internet. Dat mensen zich er thuis voelen. En natuurlijk moeten we optimaal gebruik maken van ICT om onze sociale en klimaatdoelstellingen te realiseren.

4) We moeten er voor zorgen dat onze economie meer profiteert van de bestaande en de toekomstige mogelijkheden ICT. Eerst door meer te investeren in ICT-onderzoek en -ontwikkeling. Onderinvestering in R&D is niet alleen een probleem voor de ICT-sector. Dat is een probleem voor de hele Europese economie. Vandaar de centrale plaats die dit thema heeft in de EU2020 strategie.

Investeringen bevorderen

 "Baanbrekende technologie krijgen we niet vanzelf", zegt Eurocommissaris Kroes. "Daar is inspanning, creativiteit, doorzettingsvermogen en geld voor nodig. We zullen zorgen voor de nodige prikkels om investeringen te bevorderen in publiek en privaat onderzoek en om ondernemers te steunen in alle fases van de innovatiecyclus. De Europese Unie kan daar een belangrijke rol bij spelen met het bestaande zevende kaderprogramma en het CIP-programma. In beiden programma’s neemt ICT een zeer groot aandeel in. Zo investeert de EU jaarlijks bijna 2 miljard euro in ICT-research. Dat is ongeveer 20% van de totale R&D-uitgaven in Nederland – publiek en privaat bij elkaar."

Groter aandeel MKB

"Mijn ambitie voor de komende jaren is om de effectiviteit en de efficiëntie van deze investeringen te vergroten. Meer focus, meer samenwerking, groter aandeel van kleine en middelgrote ondernemingen, minder bureaucratie. Daarnaast moeten er voor blijven waken dat de apparaten, applicaties en systemen met elkaar kunnen blijven communiceren. De openheid van internet is altijd de kracht geweest. We zullen dus veel aandacht geven aan interoperabiliteit en open platforms en standaarden."