Eerste zes bachelordiploma’s Automotive uitgereikt

De eerste bachelordiploma’s voor de opleiding Automotive van de TU Eindhoven zijn uitgereikt. De studenten kregen hun diploma uit handen van de opleidingsdirectie.

Automotive startte in 2011 als een track binnen de bachelor Electrical Engineering. Van de 26 studenten die destijds begonnen, rondden zes studenten de opleiding nominaal af, namelijk Texas van Leeuwenstein, Wilco Pesselse, Tom Steentjes, Raymond Wouters, Koen Bastiaens  en Joep Wolken.

In zijn voordracht noemde hoogleraar Maarten Steinbuch, initiatiefnemer van de bachelor Automotive, de eerste studenten proefpersonen die de kinderziekten van de opleiding hebben doorstaan, maar als een hechte groep altijd constructief hebben meegedacht.

Bachelorafgestudeerden Texas van Leeuwenstein en Wilco Pesselse beamen dit: "Er waren veel feedback- en overlegmogelijkheden in ons eerste jaar. Er werd echt naar je geluisterd." Het gevoel dat ze als eerste lichting invloed hadden, maakt hen wel een beetje trots: "Het verhaal van Automotive stond er wel, maar is ook een beetje omgevormd tot het verhaal van de studenten."

Dit verhaal komt nadrukkelijk terug in verbredende activiteiten, zoals deelname aan Team Storm en TU/ecomotive. Het curriculum gaf hier dikwijls ruimte voor, merken Joep Wolken en Koen Bastiaens op: "We hebben bijvoorbeeld een OGO vervangen door onze deelname aan het studentenautoteam TU/ecomotive."

De kersverse Bachelors of Science voelen zich overigens niet extra bijzonder als ‘eerste lichting’. Tom Steentjes: "Ik voel me vooral een elektrotechnicus met een speciale interesse voor Automotive." Deze elektrotechnische insteek was een bewuste keuze volgens Steinbuch: "We maakten zo een statement waar de auto van de toekomst ligt"- waarmee hij doelt op elektrisch rijden.

Inmiddels bestaat de opleiding uit 102 studenten, waarvan er dit collegejaar 49 zijn ingestroomd. De gecombineerde bachelor-track Electrical Engineering/Automotive ontving onlangs het predicaat ‘topopleiding’ van de Elsevier keuzegids 2015.