Eerste fase bouw waterstofmolen van start

De eerste fase van de bouw van een waterstofmolen gaat van start op het ECN Windturbine Testveld Wieringermeer. Een waterstofmolen is een windturbine waarbij elektrolyse direct bij de bron aangesloten wordt. Dankzij deze integratie kan de turbine efficiënt groene elektriciteit en groene waterstof produceren.

Hygro gaat de molen bouwen met financiering door Triodos Bank en Meewind. Enercon levert de windturbine, een 4 MW-turbine met een tiphoogte van 180 meter. Het project maakt een integraal onderdeel uit van Duwaal, een initiatief met onder andere Ontwikkelingsbedrijf NHN om regionaal de afzet van waterstof te ontwikkelen.

In de eerste fase wordt de windturbine gerealiseerd en de projectontwikkeling van het waterstofproductiegedeelte afgerond. De windturbine is naar verwachting in het tweede kwartaal van 2021 operationeel. Bij dit project zijn windturbine en de elektrolyse nog fysiek gescheiden, maar wel al op elkaar afgestemd. Dankzij deze afstemming worden conversieslagen en bijbehorende energieverliezen voorkomen.

Met de komst van de eerste waterstofmolen wordt groene waterstof betaalbaarder. Daarnaast draagt het ook bij aan de ontlasting van het elektriciteitsnet en wordt de problematiek van opslag van duurzame elektriciteit ondervangen.

Significant efficiënter

De initiatiefnemers willen aantonen dat, naast de vermeden energieverliezen, het elektrolysesysteem zelf significant efficiënter is dan nu gangbaar wordt geacht. CEO Hugo Groenemans van Hygro: "Ten opzichte van de grootschalige aan het elektriciteitsnet gekoppelde elektrolyseplannen kan er veel meer waterstof uit de windenergie gewonnen worden, tegen veel lagere kosten. Dankzij zowel de efficiencywinst als het toepassen bij vervoer wordt zowel veel CO2-uitstoot voorkomen, alsook geluids-, NOx- en fijnstofemissies."