Demissionair minister Van Nieuwenhuizen: “Technologie is de oplossing voor onderhoud van Nederlandse infrastructuur”

Demissionair minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft een online werkbezoek gebracht aan het gemaal in IJmuiden en het gemaal- en sluizencomplex in Eefde. Rijkswaterstaat en de technologische industrie, vertegenwoordigd door FME en World Class Maintenance (WCM) werken hier aan ‘slim onderhoud’.

Via het fieldlab Camino wordt in IJmuiden en Eefde geëxperimenteerd met nieuwe manieren van onderhoud. ‘Slim onderhoud’ wordt onder andere gedaan door het aanbrengen van sensoren op infrastructurele werken, waarmee het functioneren van bijvoorbeeld bruggen en sluizen gemonitord kan worden en falen van systemen kan worden voorkomen. Slim onderhoud streeft naar 100% voorspelbaarheid, waarbij onderhoud precies op tijd wordt uitgevoerd om storingen te voorkomen.

De minister, FME en WCM zijn het roerend met elkaar eens dat samenwerking het keywoord
moet zijn. "De inzet van technologie heeft topprioriteit als het gaat om het onderhouden van de Nederlandse nfrastructuur," zei Van Nieuwenhuizen. Voor slim onderhoud vestigt de minister haar hoop op technologie, nder andere die van WCM. "De noodzaak van innovatie in de infrastructurele onderhoudssector neemt toe. eel wegen, bruggen, viaducten en spoorlijnen zijn niet ontworpen en gebouwd op de belastbaarheid die het u te verduren heeft. Om deze onderhoudspiek op te vangen is slim onderhoud zeer kansrijk. "

"Innovatie moet voortaan altijd een publiek-private samenwerking zijn. Er moet vanaf het begin samen
opgetrokken worden als het gaat om toepassing van innovatieve technieken en regelgeving moet vanaf het begin meegenomen worden", meent FME- voorzitter Ineke Dezentjé . Henk Akkermans van WCM
benadrukt dat conditiegestuurd onderhoud preventief werkt en ‘bakken met geld’ bespaart.

De minister heeft tijdens het werkbezoek ook de FME visiedocumenten over de toekomst van de mobiliteit in Nederland in ontvangst genomen. Hierin wordt aangegeven hoe met het toepassen van innovatieve
technologieën, de mobiliteit- en infrasector slimmer en duurzamer kan worden.