Deltatechnolpgie verrijken met energieopwekking uit water (video)

De komende decennia zal het Nederlandse energiesysteem verder moeten verduurzamen in het kader van internationale klimaatdoelstellingen. Deze energietransitie houdt in dat er minder energie wordt opgewekt uit fossiele brandstoffen en meer met duurzame energiebronnen zoals wind, zon, maar ook water. Het gaat bijvoorbeeld om energie uit getijden en golven op zee, zoutgradiënten of temperatuurverschillen, afvalwater of biomassa gekweekt in het water.

e kansen in Nederland voor energie uit water technologieën zijn reëel en ook is het Nederlandse bedrijfsleven sterk gepositioneerd om hierin internationaal een rol van betekenis te spelen. Zo hebben Nederlandse bedrijven een belangrijk marktaandeel in de offshore-industrie en ook de sterke internationale reputatie van Nederland op het gebied van deltatechnologieën zou kansen kunnen bieden voor cross-overs. Voor onze eigen energiemarkt bieden water en energietechnologieën nieuwe kansen zoals het bijdragen aan duurzame basislast en van mogelijkheden voor flexibiliteit en energieopslag.

Seminar over Energiedijken

Op 20 februari organiseert Energising Deltas een seminar over energieopweking uit water. Verschillende sprekers gaan in op de vraag hoe we onze vermaarde deltatechnologie gaan verrijken met energieopwekking uit water. Zowel energie uit stromend water als uit zoet-zoutgradiënten. Een conferentie vlakbij de Afsluitdijk, waar deze transformatie naar een energiedijk tussen 2017 en 2020 zal plaatsvinden. Naast technische aspecten wordt ingegaan op beleid- en beheervraagstukken en hoe we het energiedijkconcept in binnen- en buitenland kunnen vermarkten. Tijdens de conferentie openen de gedeputeerden Bond van Noord-Holland en Konst van Fryslân de spuistroominstallatie van het Tidal Testing Centre en het bedrijf Tocardo.

Aanmelden kan via deze link.