Dali helpt ouderen door openbare ruimte (video)

Ouderen met loopproblemen voelen zich vaak niet op hun gemak in drukke, openbare plaatsen. Met de c-Walker – met het uiterlijk van een normale rollator – kunnen ouderen worden begeleid in winkelcentra, luchthavens, musea, ziekenhuizen en andere openbare gebouwen. De ‘cognitieve rollator’ verbetert hun autonomie en stuurt de gebruiker langs obstakels en door drukke omgevingen.

"De c-Walker is gericht op fysieke en cognitieve ondersteuning van ouderen. Het geeft ze vertrouwen in de openbare ruimte", aldus Luigi Palopoli, hoogleraar aan de Italiaanse Trento University en coördinator van Dali (Devices for Assisted Living). "Het apparaat zit volhightech oplossingen, maar de gebruiker is zich daar niet per se bewust van. Hij of zij ziet een normale rollator met een paar kleine toevoegingen, als het beeldscherm of de armbanden. Computergeletterdheid is niet nodig; de robot begeleidt ze gewoon, zodat het een prettige en veilige ervaring wordt."

Winkelen

Winkelen is een activiteit die ouderen wordt aanbevolen als manier van bewegen en wordt gezien als een belangrijk om hun autonome mobiliteit te verlengen. En het is een goede mogelijkheid voor sociale interactie. Voor het Dali-project genoeg reden om een winkelcentrum e zien als een gangbare  omgeving die door ouderen wordt bezocht. Hij of zij neemt bij de ingang een c-Walker mee, selecteert het profiel dat het beste past op een eenvoudig aanraakscherm en de winkels waar de gebruiker langs wil. Dec-Walker stelt vervolgens de beste route voor en stuurt ze met behulp van visuele, akoestische en haptische interfaces langs de geplande weg.

€ 2000

Voor Dali spraken de wetenschappers met meer dan 50 ouderen in Spanje en het Verenigd Koninkrijk over hun mobiliteitsbehoeften, zodat die ervaring in de c-Walker kon worden meegenomen. De robotrollator is later getest in verzorgingshuizen in Ciudad Real in Spanje en Trento in Italië. De feedback van de tests is weer gebruikt om een geavanceerder prototype te bouwen. Door het ontwerp vooral op software te baseren en niet op dure mechatronische componenten, liggen de kosten voor een c-Walker op ongeveer € 2000.

  

RFID,  QR en camera’s

De c-Walker gebruikt verschillende oplossingen (RFID-tags, onzichtbare QR-codes en camera’s) om zijn positie in de ruimte te bepalen. Bovendien kan hij verbinding maken met bijvoorbeeld bewakingscamera’s en andere c-Walkers en zo informatie binnenhalen over afwijkingen in de omgevingen, gevaren of drukte. Het apparaat is uitgerust met remmen en aangedreven wielen. Haptische armbanden geven informatie over waar en wanneer een bocht moet worden gemaakt. Een c-Walker kan ook om assistentie vragen mocht dat nodig zijn.

2020

Dali – gefinancierd door de EU met € 3 miljoen – liep afgelopen oktober af maar wordt nu voortgezet in een nieuw project met een looptijd van drieënhalf jaar: Acanto. Dit project, gesponsord met €  4,2 miljoen via Horizon 2020, wil c-Walker-gebruikers samenbrengen in sociale netwerken. "Dit zal ze stimuleren om meer op stap te gaan", meent Palopoli. "Terwijl we ons in Dali op de enkele gebruiker hebben gericht, denken we in Acanto aan groepen gebruikers die dingen samen doen, zoals een mening bezoek aan een museum."

Volgens de onderzoekers zouden met een spin-off of investeringen van een grote technologiefabrikant, c-Walkers in 2020 gemeengoed kunnen zijn.

http://www.ict-dali.eu/dali/