Bezoek de SunDay op 12 oktober

Het op grote schaal toepassen van zonnestroom, daar gaat het om op SunDay 2011, woensdag 12 oktober aanstaande in Media Plaza te Utrecht. Agentschap NL, Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN), Stichting FOM en Shell Research bieden een veelzijdig programma aan met ruimte voor netwerken en kennisuitwisseling.

Een veelzijdig programma dat bestaat uit een R&D-gedeelte met aandacht voor onderzoek en de nieuwste technologische ontwikkelingen van zonnecellen, modules en productietechnieken en een praktijkgedeelte met aandacht voor de toepassing van zonne-energie. Het hele programma is te vinden op http://www.sunday2011.nl/. In diverse deelsessies komen o.a. aan de orde:

  • Een rondetafelgesprek over saldering en zelflevering met o.a. Jan Paul van Soest als gespreksleider.
  • Pitches van ondernemers over hun nieuwste producten. 
  • PV inpassing in het internationale net en micro grids.
  • Een workshop over de agrarische sector en PV mogelijkheden.
  • Een workshop over certificering in de zonnestroommarkt.
  • Een presentatie van recente marktontwikkelingen door Kema.
  • Presentaties over technologische ontwikkelingen voor zonnecellen, o.a.: silicium heterojunctie technologie (EPFL), n-type technologie (ECN), silicium nanokristallen (TU/e).
  • Een presentatie over de mogelijkheden en uitdagingen van zongedreven brandstof synthese door TU Twente.
  • Een presentatie over de introductie van Europese kwaliteitsnorm bij het opzetten van een Ubbink-modulefabriek in Kenia.

De praktijkgeoriënteerde workshops en presentaties worden in het Nederlands gegeven, de R&D presentaties in het Engels.
Kijk voor meer informatie over deze dag op http://www.sunday2011.nl/.