Wat zijn onze verplichtingen als onderaannemer ten aanzien van de CE-markering?

Wij voeren in opdracht van een klant aanpassingen uit aan productielijnen: wat zijn onze verplichtingen met betrekking tot de CE-markering?

Vraag

Voor een klant voeren wij regelmatig aanpassingen uit aan zijn productielijnen. Oude equipment (bijvoorbeeld transportbanden) wordt verwijderd, soms aangepast en al dan niet in combinatie met nieuwe equipment, geïnstalleerd. Vaak leveren en installeren in dat geval meerdere partijen machines en/ of verrichten werkzaamheden voor deze lijn. De algehele besturing wordt door weer een andere partij verzorgd. In feite is onze opdrachtgever de hoofdaannemer. Wat mogen zij van ons eisen met betrekking tot CE en bijbehorende documentatie?

Antwoord

De opdrachtgever mag eisen wat contractueel is afgesproken. De hoofdaannemer is verantwoordelijk voor CE-markering van de aanpassing (indien dit een wezenlijke verandering is) maar kan dit ook delegeren aan een derde (system integrator).

Uiteindelijk is het van groot belang om de CE-verantwoordelijkheid voorafgaand aan de aanpassing af te spreken. Er zal tenslotte bij een ‘substantiële wijziging van een machine/productielijn’ één partij als fabrikant moeten optreden en de CE-markering moeten afgeven.

Afhankelijk van de omvang en aard van uw levering dient u mogelijk ook een EG-Verklaring van overeenstemming of een Inbouwverklaring te leveren. De eerste verklaring (II.1.A) geldt in het geval u een ‘voltooide machine’ of een ‘samenstel van machines’ aanlevert. De laatste verklaring (II.1.B) is van toepassing bij levering van een ‘niet-voltooide machine’.

Levert u geen van beide typen machines dan kunt u ook geen verklaring onder de Machinerichtlijn afgeven. In het laatste geval adviseren wij relaties wel om een opleververklaring op te stellen, waarin uw bedrijf verklaart welke wettelijke en normeisen in het ontwerp van uw levering zijn meegenomen.

Bovenstaand antwoord is afkomstig van Fusacon BV