Wat te doen als een klant bepaalde beveiligingen niet wil hebben op zijn aan te schaffen machine?

Hoe ga je te werk wanneer een klant bepaalde beveiligingen die de fabrikant als onderdeel van zijn ontwerp heeft, niet wil hebben. Mag een fabrikant zo’n machine/samenstel überhaupt op de markt brengen en zo ja, wat voor clausule/aanbeveling/uitsluiting zou je dan op kunnen nemen in de documentatie?

Vraag:

Het komt helaas wel eens voor dat bedrijven die een (samenstel van) machine(s) aanschaffen, bepaalde beveiligingen die de fabrikant als onderdeel van zijn ontwerp heeft, niet wil hebben. Dit kan zijn vanwege een lagere prijs die hij dan betaalt, of omdat hij denkt dat de maatregelen niet werkbaar zijn in combinatie met de procedures die hij wil handhaven. Na wat rondvragen blijkt dat meer machinebouwers hier wel eens mee te maken hebben, vandaar mijn vraag.
Het gaat hier vooral over bedrijven die (als bronaanpak van een risico niet verder mogelijk is), persoonlijke beschermingsmiddelen en procedures verkiezen boven collectieve beveiligingen. 
Een concreet actueel voorbeeld is een bedrijf dat ik (adviseur) onlangs bezocht. Dit bedrijf wil geen valnetten en leuningen langs de bordessen bij een machine van vier meter hoog, waar dagelijks bovenin personeel komt. Het bedrijf vertrouwt op enkele getrainde mensen met de juiste valbeveiliging en een strenge werkprocedure. Daarmee kan de fabrikant zijn verkoopprijs enkele duizenden euro’s lager houden.
Mijn advies aan dit bedrijf zou zijn – vanuit veiligheidsoverwegingen en op grond van wat beschreven is in de machinerichtlijn – een dergelijke machine in deze staat beter niet te verkopen. Maar we weten dat de commerciële wereld het bij conflicten helaas nog weleens wint van de veiligheidswereld. Zeker als ‘de concurrent het ook niet doet’.
Mag een fabrikant zo’n machine/samenstel überhaupt op de markt brengen en zo ja, wat voor clausule/aanbeveling/uitsluiting zou je dan op kunnen nemen in de documentatie? En kan de fabrikant hier, wellicht onder bepaalde voorwaarden, CE afgeven? De machine is immers volledig werkend, alleen mist deze enkele collectieve veiligheidsmaatregelen (zie paragraaf 46, 5e alinea van ‘The guide…’).
 

Antwoord:

Het komt inderdaad wel voor dat een fabrikant van een machine door een klant wordt “gedwongen” om bepaalde beschermende maatregelen achterwege te laten. Dat kan omdat de maatregelen bijvoorbeeld na inbouw in een productielijn overbodig worden of dat de klant zelf een aantal beschermende maatregelen wil gaan treffen. 
De fabrikant van de machine zal over het weglaten van veiligheidsmaatregelen contractueel heldere afspraken moeten maken en eveneens duidelijk schriftelijk moeten aangeven hoe deze maatregelen uitgevoerd moeten worden om te zorgen dat de CE-markering van de machine geldig blijft.
Kortom, de fabrikant zal deze afwijking in zijn contract moeten opnemen en tevens een document moeten opstellen met de manier waarop de veiligheidsmaatregelen uitgevoerd en gekoppeld moeten worden met de machine.
Een ander voorbeeld is levering van een machine zonder afschermingen, omdat de afschermingen door een andere partij als safety component worden geleverd. Zie het volgende document: 

 safety-fences-components_en (1).
 
Bovenstaand antwoord is afkomstig van Fusacon BV