Vraag over Machine- en Arbeidsmiddelenrichtlijn

Wat is de relatie tussen de Machinerichtlijn en de Arbeidsmiddelenrichtlijn? Hoe interpreteer je dit met betrekking tot veiligheid?

Antwoord:
De Machinerichtlijn en de Arbeidsmiddelenrichtlijn zijn beiden Europese richtlijnen die in elke EU lidstaat opgenomen zijn in hun Nationale Wetgeving. De Machinerichtlijn is een productrichtlijn waarvoor de fabrikant van het product (machine) verantwoordelijk is. De fabrikant moet de machine voorzien van de CE-markering om hiermee aan te geven dat de fabrikant verklaart dat aan alle essentiële veiligheids- en gezondheidseisen van alle toepasselijke EU-richtlijnen is voldaan. (CE-markering is geen keurmerk!). 
De  Arbeidsmiddelenrichtlijn is een ‘sociale richtlijn’ waarvoor de werkgever, de gebruiker van de machine verantwoordelijk is. Elke werkgever is volgens de Arbeidsmiddelenrichtlijn (opgenomen in de Arbowet) verplicht, volgens artikel 3, 4 en 5, om te zorgen voor een veilige werkplek en veilige arbeidsmiddelen ter beschikking te stellen. 
Belangrijk is dat de werkgever elke nieuwe machine moet controleren of aan alle toepasselijke Communautaire Richtlijnen (lees: EU-Richtlijnen) is voldaan. Hij is verplicht de machine na installatie door de fabrikant, maar voor de eerste ingebruikname hierop te keuren. Dit is de zogenaamde inbedrijfstellingskeuring door de werkgever. Veel werkgevers hebben onvoldoende kennis van machineveiligheid en huren hiervoor een externe partij in.
Het is dus belangrijk voor een fabrikant dat zijn machine wel degelijk CE-waardig is, zodat er bij de inbedrijfstellingskeuring door de klant er niet alsnog veiligheidsdiscussies ontstaan. 
De Machinerichtlijn kent de zogenaamde essentiële veiligheids- en gezondheidseisen ‘maximale eisen’  om  de  machine  te  verhandelen. Dit betekent evenwel dat een EU-lidstaat niet meer mag eisen dan de Machinerichtlijn aangeeft i.v.m. vrijhandelsverkeer van goederen. 
De Arbeidsmiddelenrichtlijn kent minimum voorschriften waaraan een arbeidsmiddel moet voldoen. Deze wetgeving is bedoeld om bestaande en/of oude machines op een hoger veiligheidsniveau te brengen en te zorgen dat nieuwe machines op de juiste manier aangesloten/ geplaatst worden  zodat  geen  nieuwe  risico’s  optreden  en   het arbeidsmiddel veilig gebruikt en indien voorzien van een CE-markering ook CE- waardig gehouden kan worden.
Bovenstaand antwoord is afkomstig van Fusacon,  Functional Safety Consultants Nederland