Toekomst voor elektronicaproductie in de Benelux?

Wordt er in de toekomst nog elektronica in de Benelux geproduceerd? En hoe zien de productiebedrijven er dan uit? Het aantal elektronica producerende bedrijven is de laatste decennia sterk afgenomen. Toch is er een aantal interessante trends te ontdekken. Zorgen reshoring en smart factories voor een kentering? Of zijn smart factories noodzakelijk om als EMS’er te overleven en te voldoen aan de veranderende klantvraag? Tijdens het seminar ‘Toekomst van elektronicaproductie van de Benelux’ op donderdag 1 juni staan zeven sprekers stil bij deze vragen.

Geert Willems van Imec spreekt over re– of near-shoring. Na een periode van outsourcing van de elektronica-assemblage naar het verre Oosten, ziet Imec dat steeds meer bedrijven de strategische beslissing nemen om productie dichter bij de (Westerse) klant te brengen. Willems geeft zijn kijk op de redenen voor deze re- of near-shoring en laat zien hoe kennis van alle  processen en methodologieën – vanaf het ontwerp tot bij de klant – een belangrijke bijdrage levert tot het succes van deze bedrijven. Hij licht de rol van design-for-excellence, modellering, simulatie en virtuele prototyping toe aan de hand van praktische voorbeelden.

Produceren van innovatieve producten met hoge kwaliteit, flexibiliteit en zo wenig mogelijk resources; dit zijn volgens Jochem Winkelman van Rena Electronica de uitdagingen voor een elektronicafabrikant in de Benelux. Om dit te bereiken transformeert Rena naar een Smart Factory.

Zo’n Smart Factory heeft vier innovatiespeerpunten:
1.    best-in-class uitrusting;
2.    vergaande automatisering;
3.    procesoptimalisatie, en
4.    materiaallogistiek.

De kennis die nodig is voor de transformatie bouwt Rena op in samenspel met medewerkers, toeleveranciers, en klanten. Zonder deze samenwerking kunnen ze deze transformatie niet realiseren. Strategische partnerships zijn essentieel om de productie van elektronica in de Benelux toekomstbestendig te maken.

Het seminar vindt plaats tijdens de beurs Electronics & Applications (30 mei t/m 1 juni) in de Jaarbeurs Utrecht.

Bekijk hier het complete programma; aanmelden voor een bezoek.kan hier