Themamiddag EMC en Power Quality

De Nederlandse EMC-ESD Vereniging organiseert op donderdag 15 april een themamiddag over de relatie tussen Power Quality en EMC. Deze themamiddag vindt plaats in het Power Quality Laboratorium van de Technische Universiteit Eindhoven en begint om 13.00 uur.

Power Quality is een maat voor de kwaliteit van de elektrische spanning en stroom (vermogen) die via het lichtnet wordt aangeboden. Elektrische apparatuur die wordt gevoed vanuit het lichtnet dient geschikt te zijn voor deze kwaliteit. Omgekeerd maag aangesloten apparatuur zelf ‘niet bovenmatig’ bijdragen aan de vervuiling van het lichtnet. De PQ-eisen zijn deels vastgelegd in de normen voor Elektromagnetische Compatibiliteit. Bij het tot stand komen van deze normen moet een balans worden gevonden tussen enerzijds het maximaal niveau van de storing (of netvervuiling) en anderzijds de mate waarin apparatuur daarvoor gevoelig is. Netbeheerders en fabrikanten van de aan te sluiten apparatuur spelen de belangrijkste rol in het ontwikkelen van deze normen.

Inzicht

Tijdens de themamiddag geven sprekers van alle belangenpartijen (overheid, industrie, netbeheerders, testlaboratoria en kennisinstellingen) inzicht in de oorzaken, technologische ontwikkelingen, normontwikkeling en testmethoden. Tevens zullen enkele leveranciers van meetapparatuur hun producten demonstreren. Deze middag is van belang voor ontwerpers en ontwikkelaars van elektrische en elektronische apparatuur die vanuit het lichtnet wordt gevoed en voor degeen die verantwoordelijk zijn voor normontwikkeling en testen. Daarnaast is deze informatie uiteraard van belang voor personen die verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van het lichtnet.

Klik hier voor meer informatie en aanmelden