Succesvolle elektronicatoepassingen ontwikkelen: over het omzetten van ideeën in business

Wat is een succesvol elektronisch product? Het voorziet in een behoefte, de toepassing is betrouwbaar in het gebruik en het belangrijkste is dat het product (intern) verkoopt. Om dit te bereiken worden er steeds vaker multidisciplinaire teams gevormd met leden van technische en commerciële/marketing afdelingen. Tijdens het seminar ‘Succesvolle elektronicatoepassingen ontwikkelen’ staat centraal hoe door een goede aanpak succesvolle elektronicatoepassingen te ontwikkelen, te testen en te produceren zijn

Camilla van den Boom (TU Eindhoven) opent het seminar met de presentatie Van idee naar het juiste businessmodel. Een nieuw idee, een nieuw product en dat dan omzetten in een ‘business’. Daarvoor moet het juiste businessmodel worden ontworpen dat beschrijft hoe een organisatie waarde creëert, levert en behoudt. Er is een praktische en inspirerende methodiek ontwikkeld, voor iedereen die een business wil opzetten of verbeteren. Het gaat hier om het Business Model Canvas, dat krachtige, eenvoudige en  uitgeteste tools biedt om businessmodellen te begrijpen, te ontwerpen, te bewerken en te implementeren. Het Business Model Canvas bestaat uit negen logische bouwstenen, en is een strategisch en visueel management-instrument. Het helpt organisaties met het beschrijven van hun waardeproposities voor de diverse klantensegmenten, de verkoopkanalen om deze klanten te bereiken, de relaties die onderhouden moeten worden met de klanten, key-activiteiten, resources, partners en uiteraard de kosten en opbrengsten. Dat alles wordt in de presentatie geïllustreerd met een aantal sprekende voorbeelden.

Goede user requirements vereist

Veel innovaties falen omdat ze te veel uitgaan van de technologie en te weinig gefundeerd zijn op de behoefte van de gebruiker, de user requirements. Daarnaast blijkt dat requirements vaak ofwel te specifiek zijn, waarbij het grotere geheel uit beeld verdwijnt, ofwel juist te vaag zijn en daardoor niet bruikbaar voor het ontwikkel traject. Goede user requirements zijn essentieel, vooral aan het begin van het ontwikkel traject. In veel gevallen heeft men moeite de juiste requirements op te stellen of te vertalen naar tastbare input voor het ontwikkel team. Paul Neervoort (Flointeractive) en Pepijn Herman (Metatronics) laten in hun presentatie User Requirements als driving force in een User Centered Design aanpak aan de hand van voorbeelden zien hoe met de user centered design benadering de user requirements inzichtelijk worden gemaakt voor alle belanghebbenden in het proces. Van daaruit wordt de link naar ontwerp en implementatie op een natuurlijke manier gemaakt."

Verwachtingen waarmaken

De ontwikkeling van innovatieve producten voor massafabricage is een proces dat vele uitdagingen en praktische vragen kent. In veel gevallen blijkt het lastig om de juiste aanpak te vinden. Hierdoor worden verwachtingen niet waargemaakt, zijn kosten hoger dan gepland, doorlooptijden langer dan gewenst en is het product functioneel minder dan men voor ogen had bij aanvang. Vanuit de praktijk van productontwikkeling legt Michaël Hoonakker (Dog Back Design Solutions) uit hoe een idee succesvol geschikt wordt gemaakt voor fabricage. In zijn presentatie, Van idee naar prototype – en klaar voor massafabricage illustreert hij met praktische voorbeelden een aantal do’s en don’ts. Hiermee is de ontwikkeling beter beheersbaar, tegen geplande kosten en met een voorspelbaar resultaat.

DfX

Marcel Swinnen (tbp Electronics) vertelt in de presentatie All PCBA’s are not created equal, Design for eXcellence (DfX) hoe Design for eXcellence (DfX) helpt bij het creëren van een PCBA met de hoogste kwaliteit en betrouwbaarheid, resulterend in producten met de laagste ‘total cost of ownership’ (TCO). Wanneer moeten deze DfX-analyses worden uitgevoerd? Hoe beïnvloedt een Design for Manufacturing (DfM) analyse de productieopbrengst en daarmee de kwaliteit? Hoe kan een Design for Test (DfT) analyse het maximum halen uit het structureel testen, zowel op analoog als digitaal gebied? Hoe verbetert DfT de testtoegang en combineert het structurele testmethoden om de hoogst mogelijke testdekking te bereiken, resulterend in de laagst mogelijke slip through?

Testen

De fabricagekosten van een printplaat worden hoofdzakelijk bepaald door de kosten van de componenten, het assembleren en het testen ervan. Dat testen kan tot wel tot 30% van deze kosten uitmaken. In de presentatie Design for Testing probeert Peter van Oostrom (Romex) een balans te vinden voor ontwerpers die op zoek zijn naar een optimale testdekking. De geschiktste methode hierbij is elektrische in-circuit test (ICT). Maar ICT heeft echter ook zijn tekortkomingen. Sommige worden verholpen door nieuwe testinnovaties zoals toevoeging van Boundary Scan (BS) of elektrische functionele test (FCT). Andere testtechnieken zijn automatische optische inspectie (AOI) en automatische röntgeninspectie (AXI). Peter van Oostrom belicht deze technieken kort en bespreekt de sterke en zwakke kanten ervan in relatie tot het ontwerp.

Acceptatie

Zodra een nieuw product wordt geïntroduceerd, (en dan hebben we het over een duidelijk nieuw concept en niet een opvolging van een bestaand product) en het initiële businessmodel ontworpen is, doorloopt het een aantal technologie-acceptatiefasen. Gedurende de lifecycle van een nieuwe technologie zal het businessmodel en dus het businessmodel Canvas, waar al eerder in dit seminar  over is gesproken,  aangepast/aangevuld dienen te worden. Zo begint de acceptatie  van de technologie enthousiast, daarna volgen de visionairen, pragmatisten en vervolgens de conservatieven en sceptici. Iedere afzonderlijke fase heeft zijn eigenaardigheden vanuit een marketingperspectief en er moet op gepaste wijze mee worden omgegaan om de nieuwe business succesvol te maken. Men kan denken aan aangepaste versies van het product tot aan andere verkoopkanalen. Ed Voorhaar (TT&MS) geeft in de lezing Marktacceptatie van een nieuwe technologie een aantal verschillende visies hierop.

Succesvolle elektronicatoepassingen ontwikkelen

Dinsdagochtend 30 september, zaal Progress

8:30 … 12:30 uur

Deelname aan het seminar is gratis, na aanmelding via http://wots.nl