Seminar Blootstelling aan elektromagnetische velden

De kwestie van blootstelling aan elektromagnetische velden (EMV) staat nog steeds volop in de belangstelling. Vorig jaar is in Europa de implementatie van de EMV-richtlijn voor werkers uitgesteld tot 2012. In diverse landen zijn er afwijkende eisen gesteld (lagere blootstellingslimieten). Dat is ook in Nederland het geval voor hoogspanningsinstallaties.

In de afgelopen jaren zijn er veel EMV-normen ontwikkeld, zowel voor producten als voor werkomgevingen. Met metingen, berekeningen of simulaties kan men aantonen dat producten of werkomgevingen voldoen aan e Europese EMV-eisen. Het in de praktijk uitvoeren van deze EMV-evaluaties is niet altijd even gemakkelijk.

Op vrijdag 2 oktober houdt de Nederlandse EMC-ESD Vereniging een seminar met expositie over de ontwikkelingen rondom wetgeving, normen en aanpak voor testen en evaluaties. In dit seminar zullen diverse sprekers uit de Nederlandse EMV-gemeenschap de stand van zaken behandelen met betrekking tot de technische aspecten van EMV. Zij beperken zich nadrukkelijk tot de technische (elektromagnetische) aspecten; ontwikkelingen en onderzoek rondom biologische effecten worden niet behandeld.

De stand van zaken en ontwikkelingen rondom wetgeving, normen en de verantwoordelijkheden voor handhaving komen aan bod. Ook worden voorbeelden gegeven hoe een  EMV-test of -evaluatie in de praktijk kan worden uitgevoerd om aan te tonen dat aan e normen wordt voldaan.

Enekele leveranciers van EMV-meetapparatuur (R&S, Narda, ETS-Lindgren en Mascheck) zullen ook aanwezig zijn om tijdens de pauzes uitleg te geven over deze EMV-meetproducten. Verder zal Donsheng Shao van het VSL (Van Swinden Laboratorium) in de pauzes een poster presenteren over het Europese Joint Research Project  ‘EMF & SAR’

Het Seminar vindt plaats bij Agentschap Telecom in Amersfoort; deelname voor leden van de EMC-ESD Vereniging is gratis, niet-leden betalen  35.

www.emc-esd.nl