Plaatsen van machine in een bestaande productielijn, welke CE-verplichtingen?

Wat schrijft de Machinerichtlijn voor wanneer een machine in een bestaande productielijn wordt geplaatst?

Welke activiteiten mbt tot de Machinerichtlijn moeten worden uitgevoerd als een nieuwe machine in een bestaande productielijn wordt geplaatst?

Antwoord

Als een nieuwe machine in een bestaande productielijn wordt geplaatst ontstaat in veel gevallen een nieuw samenstel van machines en zal de productielijn (geheel of gedeeltelijk) CE-gemarkeerd moeten worden. In sommige gevallen is het plaatsen van een nieuwe CE-markering op het productiemiddel niet noodzakelijk. Denk bijvoorbeeld aan het vervangen van een eenvoudige luchtcompressor in een grote verpakkingsmachine. Indien de compressor dezelfde flow en druk levert zullen er in de verpakkingsmachine geen nieuwe risico’s ontstaan. In dat geval is de vervanging niet ingrijpend en behoeft geen nieuwe CE-markering te worden aangebracht. Een andere situatie wordt het als we een transportband die een deelproduct van sectie A in de machine naar sectie B brengt, vervangen door een handlingrobot. Er ontstaan dan zeker nieuwe risico’s waardoor de toevoeging kan worden gezien als een “ingrijpende aanpassing”, die vraagt om een (nieuwe) CE-markering.

Deze vraag is beantwoord door Fusacon BV