Ontwerp praktijkrichtlijn voor thermografische inspectie gepubliceerd

NEN heeft het ontwerp NPR 8040-1 voor commentaar gepubliceerd. Deze praktijkrichtlijn gaat over de toepassing van thermografie bij elektrotechnische inspectie.

In de NPR 8040-1 staat hoe temperaturen in elektrotechnische installaties, gemeten met een IR-camera, beoordeeld kunnen worden. Belanghebbenden kunnen tot 1 september 2013 commentaar indienen.

Betrouwbare beoordeling

Het ontwerp van NPR 8040-1 beschrijft vijf verschillende methoden voor de interpretatie van de bepaalde temperaturen. Geadviseerd wordt om deze strikt toe te passen. Alleen dan ontstaat een voldoende betrouwbare beoordeling. Deze praktijkrichtlijn geeft voor elke methode een aanbeveling wanneer directe actie is vereist of aanvullend onderzoek noodzakelijk is.
Infraroodthermografie is niet meer weg te denken in de dagelijkse praktijk bij het beheren van elektrische installaties. Een infraroodcamera is eenvoudig in gebruik en kan veilig worden toegepast om contactloos de temperatuur te meten van een aansluiting of component in de elektrische installatie. Met infraroodthermografie kunnen temperaturen worden gemeten die na beoordeling een indicatie kunnen zijn voor een defect, zoals een slechte verbinding, verhoogde overgangsweerstand van een aansluiting of een te hoge temperatuurontwikkeling van een component. Door een defect in een vroeg stadium vast te stellen, kan brand of uitval van de elektrische installatie worden voorkomen.

Commentaar indienen

Belanghebbenden kunnen tot 1 september 2013 commentaar indienen op dit normontwerp via www.normontwerpen.nen.nl. Op deze website is het voor iedereen mogelijk het normontwerp in te zien en elektronisch commentaar in te dienen. Dit normontwerp is onderdeel van het pilotproject ‘Open normalisatie’ van NEN. Doel van het project is de betrokkenheid van marktpartijen zoals MKB, consumenten, kennisinstituten e.d. bij het normontwikkelingsproces te vergroten.

Informatie

Voor inhoudelijk informatie over deze praktijkrichtlijn of over het normalisatieproces: drs. Monique Bosboom, e-mail elektrische-installaties@nen.nl .