Norm voor visuele ergonomie herzien

De Nederlandse norm NEN 3087 voor visuele ergonomie is herzien en gepubliceerd.

Deze norm beschrijft visuele aspecten die vrijwel in elke situatie en taakuitvoering toepasbaar zijn. NEN 3087 ‘Ergonomie – Visuele ergonomie: achtergronden, principes en toepassingen’ is dan ook zeer breed toepasbaar. De norm kan worden gebruikt voor bijvoorbeeld de werkplekinrichting in kantoren en fabrieken.

NEN 3087 bevat achtergrondinformatie over het menselijke visuele systeem, dus van ogen, receptoren, geleiders en hersenen. Er wordt ingegaan op gezichtsscherpte, werkhouding en leeftijdsfactoren. Daarnaast geeft NEN 3087 handvatten voor omgevingsverlichting, zoals benodigde lichtniveaus en helderheidsverhoudingen. Ook wordt er aandacht besteed aan visuele waarschuwingen, leesbaarheid en -signalering en visuele aspecten bij bewaking van processen.

Voor wie

De norm is bedoeld voor bijvoorbeeld facilitair managers, inkopers, ergonomen, interieurarchitecten, licht- en grafisch ontwerpers, veiligheidskundigen, arbeidshygiënisten en arbo-adviseurs en -coördinatoren. Zij gebruiken de norm voor bijvoorbeeld het ontwerpen en inrichten van werkplekken en verblijfsruimten in kantoren.

Revisie

De norm is een herziening van de versie uit 1997. De herziening was nodig om overlapping met de Europese norm NEN-EN 12464-1:2011 ‘Licht en verlichting – Werkplekverlichting – Deel 1: Werkplekken binnen’ te elimineren. Daarnaast geeft de nieuwe norm een aanvulling op, onder andere, aspecten als kleur en contrastverhoudingen, zien en waarnemen.

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze norm of over het normalisatieproces: ir. Mirjam van der Gugten, consultant NEN Arbeid, telefoon (015) 2 690 357 of e-mail arbeid@nen.nl.