Nieuwe editie Arbo- en verzuimbeleid (AI-01)

Van de uitgave Arbo- en verzuimbeleid (AI-01) is de 14e herziene editie verschenen. De actuele tekst is in de Praktijkinformatie op Arbozone verwerkt.

Voor een succesvol en renderend bedrijf kun je niet zonder een goed arbo- en verzuimbeleid. Maar hoe zet je zo’n beleid nu eigenlijk op? Arbo- en verzuimbeleid geeft het antwoord op vele vragen. De risico-inventarisatie en -evaluatie, voorlichting over veilig werken en de begeleiding van zieke werknemers: alle onderwerpen worden belicht.
De voornaamste wijzigingen in deze 14e, herziene druk zijn:
  • Kijken met de ogen van de Inspectie SZW;
  • Meer duidelijkheid over de eisen aan zzp’ers;
  • Aandacht voor huishoudelijk personeel bij particulieren;
  • De taaleis voor gereglementeerde arboberoepen;
  • Minder verplichtingen voor de werkgever bij categorale afspraken over de aanstellingskeuring;
  • Meer aandacht voor de privacy van de werknemer bij de verzuimbegeleiding;
  • Invoering van de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters – BeZaVa.