Veranderingen in de RIE in 2022

In 2022 gaan een aantal zaken rond de risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE) veranderen. Ergens in februari of maart 2022 zullen de maatregelen in de Staatscourant gepubliceerd worden. De ingangsdatum hiervan is ergens halverwege het jaar.

Men wil de kwaliteit van de RIE verbeteren. In de nieuwe RIE moeten ook de oorzaken van de onveilige situaties genoteerd worden. De effectiviteit van de genomen maatregelen moeten beoordeeld worden. En er zullen meer eisen gesteld worden aan diegene die de RIE beoordeelt.
Lees verder op https://www.arbo-online.nl/  (aanmaken gratis account noodzakelijk)