Netwerkbijeenkomst arbeidsveiligheid: ‘Ketenveiligheid – een gezamenlijke zorg’

Op maandag 12 april 2010 vindt de derde netwerkbijeenkomst arbeidsveiligheid plaats, in het Academisch Medisch Centrum Amsterdam (AMC). Dit project brengt bedrijven met elkaar in contact om kennis uit te wisselen over arbeidsveiligheid en veiligheidscultuur.

Samenwerkingspartners zijn het ministerie van SZW en diverse bedrijven. TNO treedt op als uitvoerende partij. Onderaan het artikel is de uitnodiging te vinden. ‘Door netwerken bedrijven infecteren met het veiligheidscultuurvirus’, dat is de bedoeling van de reeks netwerkbijeenkomsten die in 2009-2010 plaatsvindt. De bijeenkomsten vinden plaats op locatie en worden voor en door de bedrijven georganiseerd. In 2009 vonden al twee eerdere, succesvolle edities plaats. De netwerkbijeenkomst op 12 april zal gaan over veiligheid door de keten heen. We zijn gedurende de dag te gast in Amsterdam, bij het AMC. Iedereen is van harte welkom om op deze dag aanwezig te zijn. Deelname aan de bijeenkomst is gratis, maar er is slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar Het programma is te lezen in de Uitnodiging – Ketenveiligheid: een gezamenlijke zorg  Voor vragen over deze netwerkbijeenkomst kunt u zich wenden tot: Zo Geregeld, Projecten & Events. Telefoon: (033) 465 86 37, (06) 2188 32 08. E-mail: info@zo-geregeld.nl