Versterking kenniseconomie vraagt om nationale focus en visie

De ‘massa’ van het onderzoek moet groter, en de ‘focus’ op wetenschappelijk, economisch en maatschappelijk relevante gebieden moet scherper. Dat stellen VSNU, VNO-NCW, NWO, KNAW, TNO en MKB Nederland in een op door hen naar buiten gebrachte manifest. Dat vergt zowel heldere keuzes voor een lange periode als veel meer samenhang in financieringsstromen.

De partners bepleiten een nationale, langjarige strategische onderzoeksagenda; de instelling van een kennis- en innovatieraad; en een stevige bundeling en sterke vereenvoudiging van financieringstromen en arrangementen. Op die manier kennen bedrijven en onderzoeksinstellingen de kaders waarin ze werken en strategische keuzes maken, en kan Nederland zijn kenniseconomie effectief versterken: een absolute voorwaarde om te gaan behoren tot de internationale top vijf van kenniseconomieën.

Download het manifest