Kracht zetten, duwen en trekken op het werk

De Gezondheidsraad heeft een conceptrapport gepubliceerd waarin risico’s worden geanalyseerd van kracht zetten, duwen en trekken in werksituaties.

Het rapport is opgesteld door de Commissie Signalering arbeidsomstandighedenrisico’s van de Gezondheidsraad. Het betreft een conceptrapport. Het definitieve advies zal worden voorgelegd aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Inhoudelijk commentaar welkom

Het conceptrapport is onder meer voorgelegd aan de Sociaal Economische Raad en aan deskundigen uit kringen van werkgevers- en werknemersorganisaties. Ook andere belangstellenden kunnen op het conceptrapport  hun commentaar  leveren tot 19 oktober 2012.

Normen voor tillen en dragen:

De normserie ISO 11228 dl 1 t/m 3, geeft limieten voor duwen en trekken met het gehele lichaam. Aan de hand van de norm kunnen belangrijke risicofactoren worden vastgesteld, die zich voordoen bij handmatig trekken en duwen. Hiermee kunnen de gezondheidsrisico’s voor de werkende bevolking worden geëvalueerd. De aanbevelingen zorgen voor redelijke bescherming van de meerderheid van werkenden. De norm is gebaseerd op experimenteel onderzoek naar onder meer de effecten van trekken en duwen op de spieren en het skelet, evenals pijn en vermoeidheid.
  • NEN-ISO 11228-1:2003 en
  • NEN-ISO 11228-2:2007 en 
  • NEN-ISO 11228-3:2007-11 en

App voor berekenen tilgewicht

App voor berekenen tilgewicht. Met deze gratis versie van de MMH Calculator Free kan het maximaal toelaatbare gewicht in tiltaken volgens de NIOSH-methode worden berekend. Lees meer…