ING: Coronacrisis en de industrie in twee scenario’s

Door het coronavirus en de opeenvolgende beleidsmaatregelen verandert de wereld snel. De onzekerheid bij economische ramingen en ook in de industrie is daardoor uitzonderlijk groot. Het ING Economisch Bureau heeft daarom verschillende economische scenario’s gepubliceerd met de economische ontwikkelingen op hoofdlijnen. De twee ‘middenweg’ scenario’s, die ze het meest waarschijnlijk achten, diepen ze hier verder uit voor de industrie.

ING basisscenario

basis 

In het basisscenario voor de verloop van de coronacrisis beperken de lockdowns het aantal infecties. Het aantal sterfgevallen bereikt in veel Europese landen niet het niveau van Italië. Vanwege de sociaaleconomische impact besluiten veel westerse landen vanaf eind april de lockdown te verminderen. Social distancing houdt wel aan en iedereen die thuis kan werken, blijft voorlopig ook nog thuis werken. In Nederland heropenen scholen half mei en blijven restaurants en cafés gesloten tot 1 juni en gaan dan langzaam open onder strikte regels. De terugkeer naar ‘normaal’ is daardoor geleidelijk.

Industrie geraakt door sluitingen en vraaguitval

Na ontwrichting van de toelevering van onderdelen vanuit Azië heeft de sluiting van verschillende productielocaties vanaf medio maart voor een flinke omzetdaling gezorgd in de industrie. Dit was vooral zichtbaar in de automotive industrie zoals bij DAF, VDL en Scania. De zware industrie zoals in de metaal en chemie draaide door, maar ook daar is de productie lager, zoals bij Tata Steel. Inhaaleffecten zijn hier later dit jaar niet te verwachten. Ook veel MKB-bedrijven hebben de deuren zoveel mogelijk open gehouden maar zagen de nieuwe ordersal wel flink afnemen. Vraaguitval gaat niet aan de industrie voorbij ook al hebben veel maakbedrijven de komende tijd nog werk. Uit enquêtes van onder andere NRK en Metaalunie blijkt dat de omzetdaling daar ook is ingezet. De high-tech industrie steekt er als ‘groeisector’ nog positief uit, maar ook daar zal de omzet dit jaar door afnemende afzet bij opdrachtgevers en eindklanten dalen.

Chemie het meest terug in omzet door lage olieprijs

Binnen de industrie ziet de chemiesector de omzet het meest dalen. De vijf grote Nederlandse chemieclusters blijven produceren, maar de effecten van de Coronacrisis waren bij internationaal opererende grondstofleveranciers in een vroeg stadium voelbaar, ook al zijn verschillende bedrijven desinfecterende middelen gaan produceren en is er veel vraag naar plexiglas. Daarnaast drukt de gekelderde olieprijs de omzet. Als belangrijkste grondstof voor chemische producten zorgt dit immers voor lagere afzetprijzen.

Divers beeld voor de technologische- en maakindustrie

In de technologische en maakindustrie is het beeld diverser. De meeste automotive-gerelateerde bedrijven gaan hun productie eind april/begin mei weer opschalen, maar er worden ook in dit basisscenario minder auto’s verkocht en bedrijven schroeven hun investeringsniveau terug. Waar een deel van de maakbedrijven enige verbetering zal zien, gaat een ander deel de impact door langere looptijden na het tweede kwartaal echt voelen. Breed herstel volgt in dit scenario, maar een omzetdaling is niet te vermijden.

dip 

Het alternatieve scenario

ING scenario met tweede uitbraak in de winter

Ons tweede scenario is een variant op ons basisscenario. Het virus steekt daarbij in de tweede helft van dit jaar weer de kop op ondanks bredere inzet op testcapaciteit en contactonderzoek. Hierdoor keren sommige coronamaatregelen weer terug. Er is nu echter ervaring, waardoor er meer maatwerk is en een groter deel van de economie kan blijven draaien.

twee  

Industrie sterker op de proef gesteld bij het dubbele dip scenario

Tot september verloopt dit scenario voor de industrie hetzelfde als het basisscenario. Als het virus weer de kop op steekt zijn het bij de tweede dip wederom dezelfde sectoren met direct persoonlijk contact die direct hard geraakt worden zoals de horeca, reisbranche en de luchtvaart. Door het langdurige karakter van dit scenario neemt de onzekerheid toe. Bedrijven stellen investeringen langer uit of zelfs af en consumenten doen dit met grotere aankopen zoals auto’s. De industrie zal in dat geval een langdurige omzetterugval die tot in 2021 aanhoudt en daaropvolgend een trager herstel.

tweedip