Industrial Processing en World of Technology & Science in de Jaarbeurs

Van 4 tot en met 7 oktober 2016 staat de Jaarbeurs Utrecht in het teken van technologie. In deze periode worden tegelijk de Industrial Processing en de World of Technology & Science georganiseerd. Het is voor het eerst dat de beurzen in dezelfde hallen staan. Voor de markt in de industrie, wetenschap en zorg is dit een eenduidig en herkenbaar moment.

Aan de leden van Machevo & Bulk en overige deelnemers van Industrial Processing is gevraagd hoe zij dachten over de aanpak in 2016. Op basis daarvan is overleg gevoerd tussen de besturen van de brancheverenigingen en Jaarbeurs Utrecht.

Het besluit van de verenigingen Machevo & Bulk, Feda en FHI om samen met Jaarbeurs Utrecht de beurzen Industrial Processing en de World of Technology & Science te organiseren in de hallen 7 tot en met 11 van de Jaarbeurs levert grote synergie op. De beurzen tellen samen zo’n 600 exposerende bedrijven. De exposanten bieden gezamenlijk een schat aan technologische kennis. Bezoekers en exposanten krijgen door deze samenvoeging een duidelijk moment, om elkaar te treffen.

World of Technology & Science wordt georganiseerd door FHI en Feda, waarbij nadruk wordt gelegd op World of Laboratory, World of Motion & Drives, World of Electronics en World of Automation. Iedere wereld profileert zich op naar de eigen doelgroepen, waarbij de samenstelling van de hallen een natuurlijke overgang aan bezoekers biedt. Daarnaast wordt er samenwerking opgezet in levendige projecten, waarbij technologie voor industrie, wetenschap en zorg centraal staat. Live demo’s en exciting technology projecten maken technologie tastbaar en concreet. De seminars zijn gericht op actuele thema’s met een sterke betrokkenheid van exposanten, prominente sprekers en eindgebruikers.

Voor de editie van 2014 was er al een co-locatie tussen Industrial Processing en de World of Technology & Science. Beide beurzen profiteerden van gezamenlijke bezoekerswerving en inhoudelijke programmering. Deze samenwerking zal – met het besluit om Industrial Processing in 2016 te organiseren op het voor velen bekende en gewaardeerde moment – verder worden geïntensiveerd. Temidden van de hallen die gevuld worden met de verschillende werelden van WoTS, vormt Industrial Processing straks een centraal punt.

www.machevo.nl

www.jaarbeurs.nl

www.feda.nl

www.fhi.nl