Hoe moet je complexe industriële installaties CE-markeren?

Mag je complexe industriële installaties in delen CE-markeren?
Waar ligt de fysieke scheiding tussen de op papier ‘uitgeklapte’ proceslijn en de aansluitende productie(lijn) met bewegende delen m.b.t. CE-markering van complexe installaties.

Met andere woorden mag je CE-markeren op segmenten (op secties) of moet je niet CE-markeren? Zie de visie in ‘Machinerichtlijn-Gids, par. 38’: Industriële complexe installaties worden in de regel niet CE-gemarkeerd, dan wel uitsluitend op de ‘constituent parts’. Voorbeeld: kunststofgranulaatproductie vanaf een chemisch vloeistofmengsel met additieven t/m afzaklijnen voor produceren zakgoed en bulk in de eindfase.

Antwoord

Allereerst is de grote vraag welke EU-richtlijnen allemaal van toepassing zijn. Zou het gaan om een nieuwe installatie met machines dan komt zeker de term “Samenstel van machines” om de hoek kijken.
Dit betekent dat de samensteller of integrator een CE-markering op het totaal af moet geven. Mogelijk is ook de Europese norm EN-ISO 11161 van toepassing.

Het is inderdaad zo dat de Machinerichtlijn gids (paragraaf 36) (zie onderstaande link) de mogelijkheid biedt om een complexe industriële installatie op te delen in meerdere zogenaamde CE-segmenten. De integrator zal dan een CE-markering moeten afgeven op elk CE-segment dat uiteraard kan bestaan uit meerdere samenstellen van machines of stand-alone machines.

In dezelfde paragraaf staat onder de opsomming ook geschreven “Een groep machines die op elkaar zijn aangesloten, maar onafhankelijk van elkaar werken, wordt niet beschouwd als een samenstel van machines". Dit lijkt tegenstrijdig, maar is toch logisch omdat deze regel juist de opmaat is voor de “CE-segmentatie”.
Met andere woorden: Als je zinnen in zijn verband leest krijgt het een andere lading.

Gids voor de toepassing van Machinerichtlijn 2006/42/EG – 2de uitgave – juni 2010

  

Bovenstaand antwoord is afkomstig van Fusacon BV