Geluid herkennen met Ethernet Sound Interface – Cochlea

Tijdens WoTS laat Incas3 met twee demonstraties de werking van het cochleamodel zien – en welke toepassingen daarmee binnen bereik komen.

De eerste demonstratie toont de werking van de embedded ESI-Cochlea. Hiermee kan het geluid worden gesimuleerd van verschillende oren. De demonstratie laat een simulatie zien van een kattenoor en walvisoor gerelateerd aan het menselijk oor.  Zo kan een mens een hondenfluitje bijvoorbeeld niet horen. Een kat kan dit wel. Met behulp van het cochleamodel is te horen en te zien (aan de hand van een cochleogram) wat een kat dan hoort.

De toepassingsmogelijkheden die hiermee binnen bereik komen zijn gerelateerd aan geluidsherkenning. Met de embedded ESI-Cochlea kan betrouwbare geluidherkenning plaatsvinden.

Een voorbeeld van een toepassing is nachtbewaking van cliënten in de zorg. Incas3 werkt aan een systeem dat een alarm geeft op het moment dat een cliënt hulp nodig heeft. Dat betekent dat het systeem moet weten bij welk geluid er wel of niet een alarm moet worden afgegeven. In huidige situaties waarbij op basis van geluid wordt gemonitord gaan alle alarmen af op het moment dat het onweert. De kans dat je een noodsituatie mist is dan aanwezig. Als een systeem de geluiden kan ‘herkennen’ en dus weet wat onweer is, een raam dat dicht klapt, TV-geluid, geeft dit een hele nieuwe vorm van ondersteuning in het zorgproces. Een andere toepassing is bijvoorbeeld het achterhalen van de bron van geluidsoverlast bij industrie.

Incas3 Solutions

WoTS stand: 9C064