EMC, PQ en PF bieden kansen

De in 2009 ingevoerde vernieuwde Europese EMC-richtlijn begint eindelijk een beetje te leven in ons land. Dat mag ook wel, want deze richtlijn geldt niet alleen voor de producenten van componenten producten en apparaten, maar ook voor elektrotechnische installaties in gebouwen en voor productieprocessen als geheel.

‘Bovendien zijn er in deze tijden van recessie drie heel belangrijke redenen om naar de ‘power quality’ (PQ) van interne en openbare elektriciteitsnetten te kijken: alle drie geld,’ zo stelde dr. ir. Sjef Cobben tijdens een PQ-seminar voor een groep elektrotechnici in het PQ-lab van de TU Eindhoven. Cobben werkt bij netbeheerder Alliander, is docent aan de TU/e en lid van verschillende normcommissies van NEN. Het seminar in het PQ-lab werd georganiseerd door KWx, importeur van test- en meetinstrumenten voor elektrotechnische installaties.

Vermogenselektronica

Het definitief van kracht worden van de vernieuwde Europese EMC-richtlijn, was één reden voor KWx voor dit seminar. De tweede reden was dat KWx één van de initiatiefnemers is van de eerste editie van het Vermogenelektronica Event van de FHI. PQ en powerconversie waren daar de thema’s. Een onlosmakelijk effect van de toepassing van vermogenselektronica is de invloed op de interne en openbare energiedistributienetten, en daarmee op de elektromagnetische compatibiliteit (EMC) ervan.

PQ-lab

EMC en ‘power quality’, ‘power factor’ en ‘cosinus-phi’ hebben een directe onderlinge samenhang. Daarom worden ze alle door Cobben en zijn medewerkers onderzocht in het PQ-lab van de TU/e. Samengevat gaat het erom dat de kwaliteit van de spanning en stromen en het energetisch rendement, op zowel de interne als de publieke netten, in het gedrang kan komen, wanneer de EMC van installaties en de daarop aangesloten machines, toestellen en apparaten niet goed is. Dit verstoort niet alleen het goed, veilig en betrouwbaar functioneren van de eigen installatie, maar ook die van ‘de buren’. Door toepassing van elektronische schakelende voedingen, UPS’en, frequentiegeregelde motoren en energiezuinige verlichting, kunnen de sinussen van stroom en spanning hun zuivere golfvorm verliezen. Hierdoor ontstaan hogere harmonische stromen met frequenties vanaf 100 Hz. Die verschijnselen kunnen worden gecompenseerd door passieve of actieve filters, bestaande uit condensatoren en spoelen.

Lees het hele artikel in het zesde nummer van Mag1010 van 2010. Kijk ook op www.mag1010.nl.
Bron: NEN