Coronavirus: implicaties voor de halfgeleiderindustrie

Het coronavirus verandert de vraagpatronen voor de belangrijkste eindmarkten voor halfgeleiders. Hoe zullen deze veranderingen uiteindelijk de halfgeleiderindustrie beïnvloeden? McKinsey deed onderzoek.

Het bureau verwacht dat de vraag voor de halfgeleiderindustrie als geheel dit jaar met 5 tot 15 procent zal afnemen in vergelijking met 2019. Opgesplitst naar de belangrijkste eindmarkten – pc of server, draadloze communicatie, bedrade communicatie, consumentenelektronica, auto-industrie en industriële toepassingen – blijkt dat de vraagverschuivingen sterk variëren.

Industriële toepassingen

Binnen industriële toepassingen omvatten de belangrijkste vraagfactoren voor halfgeleiders investeringen in medische elektronica, ruimtevaartapparatuur, energie- en energieproducten, evenals upgrades naar verlichtingsoplossingen. Naar verwachting zal de vraag voor al deze eindmarkten tot eind 2020 afnemen, aangezien bedrijven investeringen in infrastructuur uitstellen, productieactiviteiten verminderen of activiteiten verminderen. Al met al zal de vraag naar halfgeleiders voor industriële toepassingen dit jaar naar verwachting met 1 tot 11 procent dalen.

Voor medische elektronica is de vraag in bepaalde categorieën medische hulpmiddelen die rechtstreeks verband houden met het beheer van Covid-19 sinds het begin van de uitbraak sterk gestegen, waaronder ventilatoren, röntgenapparatuur en diagnostische instrumenten. Er zal echter een nog sterkere daling van de vraag zijn op andere gebieden die dergelijke extreme vraagpieken voor producten voor kritieke behandelingen zal compenseren, omdat veel ziekenhuizen aankopen uitstellen om de liquiditeit te verbeteren.

Automotive

Aangezien de wereldwijde vraag naar automotive dit jaar al sterk is gedaald en de komende maanden waarschijnlijk verder zal afnemen, zal de automotive halfgeleidermarkt in 2020 naar verwachting met 10 tot 27 procent afnemen. Halfgeleiderbedrijven zullen waarschijnlijk pas laat in het tweede kwartaal effect ondervinden, echter vanwege de lange doorlooptijden van auto-halfgeleiders.

Wat de vraag naar halfgeleiders betreft, zijn hybride elektrische voertuigen (HEV) en elektrische voertuigen (EV) bijzonder belangrijk, omdat ze meer halfgeleiders bevatten dan voertuigen met verbrandingsmotor. Momenteel verwachten we dat de afname in de vraag naar HEV’s en EV’s vergelijkbaar zal zijn met die voor andere voertuigen, waardoor hun marktaandeel constant blijft.

Meer dingen en diensten  met een snoer

De vraag naar halfgeleiders die worden gebruikt in bedrade communicatietoepassingen zal in 2020 met 8 tot 11 procent toenemen vanwege verschillende pandemiegerelateerde factoren, waaronder:

  • meer beveiligingsupgrades voor bestaande bedrijfsinfrastructuren naarmate meer werknemers vanuit huis werken
  • een toename van meer dan 50 procent in het gebruik van vast breedband in sommige landen, wat leidt tot meer aankopen van kabel / DSL en draadloze routers, aangezien werknemers de internetverbindingen in privé-thuiskantoren upgraden
  • meer internetverkeer, wat de vraag naar switches en routers zal stimuleren
  • grotere vraag naar clouddiensten en bijbehorende rekenknooppunten, waardoor de behoefte aan opto-elektronica in datacenter-glasvezelverbindingen zal toenemen
  • een toename van meer dan 40 procent in videostreaming via veel netwerken

PC en server

Het bureau verwacht dat de vraag naar chips voor de pc- en server-eindmarkt dit jaar met 1 tot 7 procent zal dalen, met resultaten die per product verschillen.

Minder en goedkope telefoons

De vraag naar halfgeleiders die worden gebruikt in draadloze communicatietoepassingen zal een verwachte daling zien van 11 tot 26 procent. Het niveau van de verkoop van mobiele telefoons, de belangrijkste vraagstimulator in deze categorie, is van oudsher sterk gecorreleerd met het BBP en zal daarom naar verwachting de komende maanden aanzienlijk dalen. Er zijn al scherpe dalingen gedocumenteerd in gebieden waar Covid-19 veel voorkomt, vooral in China. McKinsey verwacht ook dat consumentenvoorkeuren zullen verschuiven naar goedkopere telefoons, wat ook een negatieve invloed zal hebben op de vraag naar halfgeleiders.

Tijdelijk thuis gamen

McKinsey verwacht dat de vraag naar halfgeleiders voor consumentenelektronica in 2020 met 2 tot 12 procent zal dalen. Hoewel aanzienlijk, is deze daling lager dan de daling bij draadloze communicatie – een ander gebied waar de verkoop op de eindmarkt nauw verbonden is met het lokale BBP.

Consumentenelektronica doet het beter vanwege een recente stijging van de vraag naar gaming-apparaten, audioapparatuur en sommige keukenapparatuur – een trend die zich waarschijnlijk voordoet omdat mensen meer tijd thuis doorbrengen. Hoewel deze stijging de aanzienlijke dalingen die voor andere consumentenelektronica-producten zijn gemeld, gedeeltelijk heeft gecompenseerd, is deze waarschijnlijk het gevolg van eenmalige aankopen en zal deze dus niet in de tijd aanhouden. Als gevolg hiervan zal de verminderde vraag naar consumentenelektronica-halfgeleiders tot na 2020 doorgaan.