CE-markering moet, aanvullende keurmerken mogen

Een CE-markering op (bouw)producten en machines is verplicht. Dat weten de meeste ondernemers intussen wel. Maar hoe zit het precies met eventuele aanvullende kwaliteitseisen en keurmerken?

Dit was onderwerp van gesprek tijdens een overleg van de algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst met Minister Blok voor Wonen en Rijksdienst over Bouwregelgeving en brandveiligheid . Hieronder de belangrijkste vragen die gesteld werden over de CE-markering en het antwoord van de minister.

Kunnen er aanvullende kwaliteitseisen gesteld worden boven op de CE-markering?

Minister Blok: ‘Dat mag, maar het mag niet in plaats van de CE-markering. Een opdrachtgever kan aanvullende eisen stellen. Dat is een eigen keuze voor aanvullende regelgeving. De overheid legt deze niet op, maar verhindert haar ook niet.’

Betekent de CE-markering het einde voor kwaliteitskeurmerken zoals KOMO?

Minister Blok: ‘Dat hoeft niet. De overheid zal ze niet opleggen, maar als er in de markt een behoefte aan bestaat, mogen ze nog steeds. Dat is een eigen keuze van de markt.

Wat als een leverancier uit bijvoorbeeld China allerlei kwaliteitseisen formuleert die hier niet te controleren zijn?

Minister Blok: ‘Ook buitenlandse producten moeten aan de CE-markering voldoen.’
De CE-markering geeft volgens Kamerlid Albert de Vries (PvdA) ‘heel veel vrijheid aan de producent om zelf keuzes te maken in wat hij wel of niet benadrukt in de kwaliteit van zijn product’. Daarmee ontbreekt volgens De Vries de zekerheid zoals die nu in Nederland bestaat voor bouwmaterialen. ‘De vraag is of dit niet een grote achteruitgang is?’ 
Minister Blok: ‘Er mogen nog steeds aanvullende private eisen gesteld worden wanneer opdrachtgevers zich niet comfortabel voelen bij CE-gemarkeerde producten. KOMO denkt dat daar veel behoefte aan zal zijn. Dat kan. Dan is er een markt voor KOMO. Als die behoefte er niet is, is de eis van de overheid dat men moet voldoen aan de CE-markering.’

Communicatieforum CE-markering

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft besloten tot het oprichten van een Communicatieforum CE-markering bouwproducten. Het doel is om tot eenduidige voorlichting te komen over de relatie tussen CE-markering en de private keurmerken. 
Onder meer de Stichting Bouwkwaliteit (SBK), het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN), de Stichting STABU en de Stichting KOMO zijn uitgenodigd om hieraan deel te nemen.
Bron: NEN