Aanpassing verbetercheck machineveiligheid

Sinds de lancering van de Verbetercheck kwam bij de handhaving door de Inspectie SZW een aantal interpretatieverschillen in de Verbetercheck Boormachines naar voren.

Het ging hier met name over adequate afscherming van de boorkop. Omdat zowel metaalbedrijven, 5xbeter als de ISZW gebaat zijn bij duidelijkheid over wanneer een machine als veilig wordt beschouwd, is in overleg met de Inspectie een aantal aanpassingen aangebracht in de Verbetercheck. Deze aanpassingen zijn onlangs positief getoetst door de Inspectie en zijn daarmee van toepassing voor alle bedrijven in de metaal.  

Wat is er veranderd?

De interpretatieverschillen rond de Verbetercheck Boormachines zijn over de volgende passage ontstaan:
Voor boormachines die blijven draaien in de hoogste stand moet een beschermkap aangebracht worden waardoor de boorkop en boor zijn afgeschermd. Als in incidentele gevallen het werken met de beschermkap operationeel zeer moeilijk blijkt of juist risico’s oplevert, wordt gezocht naar een ander, geschikter arbeidsmiddel. Mocht dit niet mogelijk zijn dan moet voor ander beveiligingsrichting gekozen worden. Bij de keuze voor een werkwijze zonder kap wordt een risicobeoordeling gedaan door een Verbetercoach of veiligheidskundige.
Deze tekst liet (te) veel onduidelijkheid bestaan over de vraag aan welke vereisten de boormachine en kap moeten voldoen. De tekst van de Verbetercheck is daarom als volgt aangepast:
Een kolomboor met een bouwjaar van voor 1995 moet voorzien zijn van één van de volgende twee beveiligingsopties:
1. Een afschermkap van de boorkop en boor (gereedschap). Hierbij zijn twee mogelijkheden. 
– De eerste is een statische kap (oftewel een kap die niet opengeklapt kan worden) waarbij geen schakelmogelijkheid aanwezig hoeft te zijn. 
– De tweede mogelijkheid is een dynamische kap (oftewel een kap die opengeklapt kan worden) waarbij een onderbrekingsschakelaar geplaatst moet zijn.

2. Een afschakelmechanisme dat de boor (gereedschap) in de hoogste stand automatisch uitschakelt. De boor mag pas na een handeling weer aanschakelen en dient automatisch terug te keren in de hoogste stand.

Een kolomboor met een bouwjaar van na 1995, waar bij levering geen standaard voorziening op aanwezig is om een beschermkap te plaatsen, moet voorzien zijn van een van de volgende twee beveiligingsopties:

1. Een afschermkap van de boorkop en boor (gereedschap). Hierbij zijn twee mogelijkheden: 
– De eerste is een statische kap (oftewel een kap die niet opengeklapt kan worden) waarbij geen schakelmogelijkheid aanwezig hoeft te zijn. 
– De tweede mogelijkheid is een dynamische kap (oftewel een kap die opengeklapt kan worden) waarbij een onderbrekingsschakelaar geplaatst moet zijn.

OF

2. Een afschakelmechanisme dat de boor (gereedschap) in de hoogste stand automatisch uitschakelt. De boor mag pas na een handeling weer aanschakelen en dient automatisch terug te keren in de hoogste stand.

Voor zowel machines van voor als van na 1995 geldt dat indien de machine met afschermkap is geleverd maar is verwijderd, de kap onmiddellijk dient te worden teruggeplaatst.

Wat betekent dat voor u?

De aanpassingen maken de Verbetercheck Boormachines en het daaruit voortkomende Plan van Aanpak eenduidiger: u kunt, afhankelijk van het bouwjaar van de machine, kiezen voor een van de twee beveiligingsopties die beiden door de Inspectie als adequaat worden beoordeeld. 
Wilt u weten of uw boormachines en andere machines veilig zijn? Ga naar 5xbeter.nl en doe de Verbetercheck Machineveiligheid!
Lees hier over de positieve marginale toets van de Verbetercheck Boormachines door de Inspectie SZW.