“Gevoel voor de praktijk moet beter”

“Actieve deelname in buitenlandse normalisatie is belangrijk”, vindt Paul Hoogerkamp. “Anders kun je geen invloed uitoefenen op wat er gaat gebeuren. Dat wordt in Nederland wel steeds lastiger. Het ontbreekt aan voldoende mensen, tijd, financiële middelen en inhoudelijke deskundigheid. Normen worden steeds meer regeltjes, vinkjes die gezet moeten worden zonder dat gebruikers de context in de praktijk kennen. Daar verzet ik mij tegen.”

Paul Hoogerkamp is voorzitter van de normcommissie machineveiligheid en al voor het ontstaan van de Machinerichtlijn in 1992 betrokken bij het onderwerp machineveiligheid. “Ontwerpers die normen hanteren moeten meer feeling krijgen voor de praktijk en ook hun inhoudelijke deskundigheid beter op peil brengen,” zegt hij. “Er moet meer aansluiting van theorie op de praktijk komen. De inhoud van normen moet niet als in beton gegoten worden gezien. Dat is wel wat er nu gaande is in Nederland, we gaan steeds meer richting een compliance cultuur waarbij er vinkjes worden gezet en er heel star gekeken wordt naar bijvoorbeeld het aantal millimeters aan traliewerk dat in een norm wordt genoemd. Wijkt dat in de praktijk lichtelijk af, dan wordt dat vaak als niet goed beschouwd. Terwijl er waarschijnlijk in de praktijksituatie, waar het betreffende hekwerk staat, niets aan de hand is. Dat besef moet meer doordringen.”

Lees het volledige interview op de website van NEN