Wifi spot bommen en messen in dichte tas

Wifi-signalen kunnen gevaarlijke objecten in tassen detecteren. Dat blijkt uit onderzoek van de Amerikaanse Rutgers Universiteit. Zowel bommen en messen als vloeistoffen worden redelijk nauwkeurig gedetecteerd.

Met dit relatief goedkope systeem kan de inhoud van tassen worden gescand zonder deze te openen en zonder dat de inhoud wordt weergegeven op een scherm, zoals bij de gebruikelijke X-ray-technologie. Dit is sneller en beter voor de privacy.

Het wifi-systeem verstuurt een signaal tussen twee antennes, met de tas ertussen. De antennes moeten redelijk dicht bij elkaar staan. Het is dus niet mogelijk om pleinen of ontvangsthallen in hun geheel te scannen.

De inhoud van de tas bepaalt hoe het signaal vervormt. Vloeistoffen geven een andere vervorming dan vaste objecten. Een computerprogramma vertaalt de informatie naar een materiaal en een vorm. Aan de hand daarvan bepaalt de beveiliger of een object verdacht lijkt.

De universiteit heeft 15 soorten objecten getest in 6 soorten tassen. Volgens auteur Yingying Chen werden vloeistoffen in 95% van de gevallen herkend, metalen in 98%, en andere gevaarlijke objecten in 99%. Rugtassen waren moeilijk te doorzien: hier lag het gemiddelde op 95% – en zelfs 90 als de objecten waren verpakt.

CT-scanners

Op Schiphol wordt in dit verband momenteel ook geëxperimenteerd met CT-scanners.