‘Voer meldplicht gevaarlijke stoffen later in’

“Stel de meldplicht voor gevaarlijke stoffen die bedrijven in hun producten hebben, 12 maanden uit. En start een onderzoek naar nut en noodzaak van die meldplicht.” Daarvoor pleit de FME samen met 40 Europese brancheorganisaties. Zij hebben deze oproep gedaan aan EC-voorzitter Ursula von der Leyen.

Bedrijven moeten vanaf 5 januari 2021 gevaarlijke stoffen in hun producten laten opnemen in de Europese SCIP-database (substances of concern in products). De meldplicht geldt voor de ‘candidate list of substances of very high concern’ met in totaal 209 gevaarlijke stoffen.

Bepaald is dat alle producten die in Europa op de markt worden gebracht, inclusief alle import uit niet- Europese landen, aan de lijst getoetst moeten worden.

Lees verder op: https://www.vraagenaanbod.nl/fme-stel-meldplicht-gevaarlijke-stoffen-uit/

Meer info over SCIP: https://echa.europa.eu/nl/scip-database