Verwachtingen over gebruik elektrische auto’s verschillen in Europa

Nederlanders hebben soms andere behoeftes dan andere Europeanen met betrekking tot het opladen van elektrische auto’s. Dat blijkt uit onderzoek dat het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) binnen het Europese onderzoeksproject Grid4Vehicles heeft gedaan naar de voorkeuren van Europeanen rond het laden van elektrische auto’s.

Consumenten uit acht verschillende landen vulden een online vragenlijst in over hoe, waar, en onder welke voorwaarden zij een elektrische auto zouden willen opladen. In het rapport met de uitkomsten van dit onderzoek valt op dat Nederlanders meer publieke laadpunten wensen waar de elektrische auto kan worden opgeladen dan de andere Europeanen. Ook hebben ze hogere eisen met betrekking tot de actieradius van de elektrische auto.

  

Nederlanders minst geïnteresseerd

De vragenlijst is via e-mails en website aankondigingen verspreid in acht landen. Van de 1.899 mensen die de vragenlijst hebben ingevuld, kwamen er 220 uit Nederland. De rest kwam uit Portugal, Spanje, Zweden, Frankrijk, Duitsland, Engeland en Italië. Samen met de Duitse en Franse respondenten, zijn de Nederlanders het minst geïnteresseerd in het kopen van een elektrische auto in de komende twee jaar (3,19 op een schaal van 7, vergeleken met 3,76 gemiddeld). De Nederlandse respondenten eisen ook een hogere actieradius (389 km, tegenover 308 km gemiddeld) om daadwerkelijk tot de aankoop van een elektrische auto over te gaan.

De antwoorden op de vraag naar de plaats waar de elektrische auto het liefst opgeladen zou worden, tonen ook grotere verschillen tussen landen. Hoewel de meerderheid van de respondenten thuis of op het werk een eigen parkeerplek heeft – en het liefst daar hun auto zou opladen –  hebben de Nederlandse respondenten relatief minder vaak  een privé parkeerplek (55%) dan gemiddeld in de genoemde landen (70%). Hierbij werd aangeven dat het  goedkoper is om op een privé parkeerplek te laden dan bij een publieke oplaadpaal.

Om een te grote piekvraag op het elektriciteitsnetwerk te voorkomen in de avonduren, is de respondenten gevraagd of ze geïnteresseerd zouden zijn in deelname in een systeem dat het opladen van de auto uitstelt naar ‘s nachts (en zorgt voor een volle batterij in de ochtend). Hierbij werd aangegeven dat het uitgesteld thuis opladen 2 euro voor een volle batterij kost, vergeleken met 3 euro normaal. Hoewel er gemiddeld een hoge interesse was (5,74 op een schaal van 1 tot 7), zijn de Nederlanders samen met de Spanjaarden hier het minst in geïnteresseerd (5,6 op een schaal van 1 tot 7). Ook de interesse van de Nederlandse respondenten om deel te nemen aan een systeem dat in grote pieken van elektriciteitsvraag, de batterij van elektrische  auto’s even zou ontladen en later weer zou herladen, het zogenaamde vehicle-to-grid (V2G) is een fractie lager (4,2 op een schaal van 1 tot 7) vergeleken met andere landen (4,4 op dezelfde schaal gemiddeld). Ook wanneer de batterij geleased wordt, in plaats van aangekocht bij de auto, blijft de interesse in V2G laag.

Meer onderzoek nodig

Hoewel meer onderzoek naar de voorkeuren en wensen van toekomstige gebruikers van elektrische auto’s nodig is, laat deze studie al zien dat er grote kans is dat er verschillen zullen ontstaan in het oplaadgedrag van gebruikers van elektrische auto’s in verschillende landen in Europa. Door deze verschillen moeten ook de elektriciteitsnetwerken in de verschillende landen op een andere manier aangepast worden aan de gebruikers. Ook zal de oplaadinfrastructuur (de locaties van de oplaadpalen)  er per land, en mogelijk ook per regio, er anders uit komen te zien. De verzamelde gegevens over Nederland laten bijvoorbeeld zien dat er hier relatief een grotere vraag is naar publieke oplaadpunten dan in de andere landen.

In binnen-  en buitenland wordt elektrisch vervoer zowel vanuit overheden als de industrie gestimuleerd. Ook vindt er veel onderzoek plaats naar elektrische auto’s. Veel van dit onderzoek is gericht op de technische aspecten van de wagens, zoals de elektromotor, de batterijen, de stekkers en oplaadapparatuur. Minder aandacht is er tot nu toe voor de wensen en voorkeuren van de toekomstige gebruiker van de elektrische auto. Terwijl juist het gebruik en met name het opladen van de elektrische auto op grote schaal een groot effect zal hebben op het elektriciteitsnetwerk.

Binnen het Europese Grid4Vehicles project werken elektriciteitsbedrijven uit heel Europa samen om de effecten van grootschalig gebruik van elektrische auto’s op het netwerk in kaart te brengen en te onderzoeken in hoeverre , hoe en waar het netwerk aangepast moet worden in de nabije en verdere toekomst. Het onderzoek van ECN naar de voorkeuren van potentiële gebruikers van elektrische auto’s wordt in de analyses naar de effecten op het elektriciteitsnetwerk meegenomen.

Download hier het rapport.