Twitcident detecteert, filtert en analyseert

Mensen beginnen meteen te twitteren als er iets in hun omgeving gebeurt. Deze snelle berichtgeving met tekst en vaak ook beeld vormen samen een grote berg aan actuele maar ongestructureerde data. Een deel van de tweets over een (dreigende) ramp of een incident bevat nuttige informatie voor bijvoorbeeld politie en brandweer.

Een analyse van de berichtgeving kan worden gebruikt om de ernst van de situatie in te schatten en wat de inzet van hulpdiensten zou moeten zijn. Met Twitcident kan deze twitterdata slim worden gefilterd.

  

Twitcident

TU-Delft, TNO en ondernemer Richard Stronkman ontwikkelden Twitcident voor hulpdiensten. Een tool die twitterberichten lokaliseert en vervolgens de meest betrouwbare en relevante berichten slim filtert en weergeeft. Snelle en betrouwbare informatie. Daar hebben de hulpdiensten bij een incident of ramp immers de meeste behoefte aan. Dit levert ook snel een beeld op van de omgeving van het incident en de beleving en informatiebehoefte van burgers.

Pukkelpop

De storm die Pukkelpop in de zomer van 2011 in België trof werd vroeg gesignaleerd door middel van Twitter. Een analyse die TNO (samen met HKV lijn in water) achteraf losliet op het Twitterverkeer tijdens die ramp, laat zien dat er een enorme stroom van tweets met vragen, geruchten, feiten, foto’s en video’s losbarstte. Er blijkt tijdens calamiteiten vooral behoefte te zijn aan betrouwbare informatie en het scheiden van geruchten en feiten.

Als autoriteiten hierop voorbereid zijn, dan kunnen zij direct inspringen op deze geruchten en de feiten bij hun besluitvorming betrekken. Bij grote rellen, een terroristische aanslag, aardbevingen of overstromingen kunnen hulpdiensten op die manier waardevolle informatie krijgen over locaties, slachtoffers, geblokkeerde wegen of menigtes die op de vlucht zijn. Door middel van kaarten, foto’s en statistieken krijgen politie en brandweer een nog beter beeld van de situatie. Een aantal politiekorpsen in Nederland heeft al proefgedraaid met Twitcident. Tijdens de jaarwisseling gebruikte de politie Twitcident voor informatie over het afsteken van illegaal vuurwerk en brandstichting.

Pilotprojecten

Twitcident zal worden ingezet tijdens Koninginnedag 2012 in Nederland. Op deze nationale feestdag gaan honderdduizenden Nederlanders de straat op. Het kan dan nuttig zijn om via social media te monitoren of alles wel goed gaat en als het misgaat, bij te dragen aan het nemen van de juiste beslissingen. In de komende maanden wil Twitcident pilotprojecten gaan doen met hulpdiensten.