TNO ontvangt Europese prijs voor innovatieve lastoorts

90 tot 95 procent reductie van schadelijke rook tijdens het lassen en een jaarlijkse besparing van € 3000 per lasser; het is mogelijk. TNO ontving uit handen van Carlos Moedas, Europees Commissaris Onderzoek, Wetenschap en Innovatie, de Earto Innovation Award 2015 voor de 7XE Extractor lastoorts. De toorts die de schadelijke lasrook direct bij de bron afzuigt, is een gezamenlijke ontwikkeling van de Nederlandse fabrikant van lastoortsen Translas, het innovatieplatform iTanks en TNO.

De uitreiking vond plaats tijdens de jaarlijkse Earto Innovation Awards Ceremony in Brussel. De prijs wordt sinds 2009 door Earto uitgereikt om het innovatieve werk van Research and Technology Organisations te stimuleren en het belang voor de Europese economie aan te tonen. Van de 26 inzendingen haalden zes innovaties de finale, verdeeld over twee categorieën: ‘Impact Delivered’ en ‘Impact Expected’. Innovaties uit de eerste categorie hebben hun maatschappelijke en economische nut en impact reeds bewezen en zijn op de markt gebracht. In deze categorie won de 7XE Extractor van de innovaties van het Duitse Fraunhofer Institut en van SP Technical Research Institute of Sweden.

De 7XE Extractor lastoorts leidt tot 90-95 procent reductie van schadelijke lasrook

Gezonder werken dankzij 7XE Extractor

Lasrook bevat stoffen en gassen die schadelijk zijn voor de gezondheid. Te veel lasrook inademen geeft een verhoogde kans op astma, bronchitis, COPD en aantasting van het zenuwstelsel. Daarom zijn er strenge grenswaarden gesteld voor het lasrookgehalte in de lucht. De 7XE Extractor is de eerste lastoorts die lasrook direct bij de bron wegzuigt zonder in te leveren op de laskwaliteit. Met een reductie van 90 tot 95% lasrook voldoet de lastoorts ruimschoots aan de gestelde grenswaarden. Dit betekent een gezondere werkplek voor zo’n 650 000 lassers in Europa.

Terugdringen van gezondheidsrisico door blootstelling aan lasrook is al vele jaren een belangrijk onderwerp. Het is dan ook een echte doorbraak dat hiervoor nu een oplossing beschikbaar is. Bovendien leidt de lastoorts tot een jaarlijkse totale kostenreductie per lasser van circa € 3000 als gevolg van onder meer lagere gezondheidskosten, minder verzuim en uitval, minder productieverlies door beschermingsmaatregelen, lagere investering in las- en afzuigapparatuur en lagere ventilatie- en energiekosten.  

 Meer informatie over de lastoorts: 7XE Extractor.