Smart Industry vraagt om standaardisatie voor extra groei en extra banen

Het Nederlandse bedrijfsleven en de overheid gaan in de komende jaren samenwerken om de brede toepassing van standaarden te stimuleren ten behoeve van Smart Industry. Tijdens het Business Software Event 2016 in Den Bosch heeft Willem Vermeend, lid van de stuurgroep Smart Industry, de actieagenda voor deze samenwerking in ontvangst genomen.

De actieagenda is opgesteld door het bedrijfsleven in samenwerking met FME, NEN, TNO en het Ministerie van Economische Zaken. De agenda en moet het gebruik van standaarden voor de digitalisering van de industrie bevorderen. Ook moet het helpen om Nederland internationaal beter te positioneren bij de ontwikkeling van nieuwe ICT- en industriestandaarden.

Standaardisatie

Nieuwe technologieën vragen om nieuwe standaarden. De Nederlandse maakindustrie werkt in het programma ‘Smart Industry’ aan de inzet van nieuwe technologieën zoals big data processing, het Internet of Things, nieuwe adaptieve robots, 3D printing en sensortechnologie.

Deze ontwikkelingen bieden kansen om producten op maat te maken tegen lagere kosten met een hogere kwaliteit – en zodoende om in Nederland concurrerend te kunnen blijven produceren. Standaarden zijn nodig om deze technologieën goed in te kunnen zetten, bijvoorbeeld m.b.t. veiligheid en technische integratie. Bestaande standaarden moeten daarvoor worden aangepast en in sommige gevallen zijn nieuwe standaarden nodig.

In de agenda zijn 12 acties opgenomen die er op gericht zijn om Smart Industry standaarden beter onder de aandacht te brengen van het Nederlandse bedrijfsleven. Enkele voorbeelden:

  • Oprichten van een platform waar bedrijven terecht kunnen voor standaardisatie van nieuwe robotica-toepassingen.
  • Concrete acties van bedrijven uit de sector bij elkaar brengen en richting geven aan de normalisatie activiteit en positionering in een industrie referentiemodel.
  • Standaardisatie stimuleren als belangrijke katalysator voor de ontwikkeling van Smart Industry en zorgen voor aansluiting bij de Europese Innovatieagenda voor een sterke digitale economie in Europa.
  • De initiatiefnemers richten zich op ICT-vraagstukken in de keten, o.a. door het lidmaatschap van de international Industrial Data Space Association en het Industrial Internet Consortium.
  • Bestaande en toekomstige fieldlabs richten zich op specifieke standaardisatievraagstukken, zoals de ICT in de fabriek en cybersecurity. Bedrijven die samen met andere bedrijven standaardisatievraagstukken willen aanpakken, kunnen gebruik maken van de expertise en onderzoekscapaciteit van de initatiefnemers.

Oprichting Forum voor Smart Industry Standaardisatie

De actieagenda signaleert de behoefte om in Nederland beter samen te werken aan de ontwikkeling en implementatie van nieuwe standaarden voor Smart Industry. Dit is bovendien nodig om ook internationaal een vuist te kunnen maken. In de komende tijd zal daarom door de betrokken partijen samengewerkt worden om te komen tot een forum waarbinnen deze ontwikkelingen structureel opgevolgd kunnen worden.

Economische impact van standaardisatie

Standaarden dragen bij aan het stroomlijnen van bedrijfsprocessen. Door de tijd die nodig is voor specifieke activiteiten te verkorten, afval te reduceren, kosten te verlagen en de productiviteit te verhogen. Ze dienen als basis om te innoveren, waardoor bedrijven hun netwerk kunnen uitbreiden of nieuwe productielijnen effectiever kunnen managen. Daarnaast verlagen standaarden de toetredingsrisico’s van nieuwe producten op de markt en zijn standaarden te gebruiken als basis voor toetreding tot nieuwe markten (zowel nationaal als internationaal).

Voor meer informatie over of voor downloaden van de Smart Industry actieagenda standaardisatie:  smartindustry.nl/ictrandvoorwaarden/.