‘Slagen van AI in Nederland heeft actie vanuit overheid nodig’

Nedeland moet zelf een significante speler zijn in de toepassing en ontwikkeling van AI. Dat schrijven VNO-NCW en MKB-Nederland in een brief aan de Tweede Kamer voor het AO Kunstmatige intelligentie en sleuteltechnologieën. Om te zorgen dat we in Nederland de maatschappelijke en economische vruchten plukken van deze technologie, zijn meer investeringen nodig, naast een aantal andere specifieke beleidsacties.

VNO-NCW en MKB-Nederland vragen het kabinet daarom deze periode nog substantieel meer te investeren in sleuteltechnologieën, met name in kunstmatige intelligentie. Er is een forse mismatch tussen de investeringsbereidheid van het bedrijfsleven (ruim een half miljard) tegenover amper 100 miljoen euro (publieke middelen).

Studeren

Ook vinden de organisaties het belangrijk dat meer studenten kunstmatige intelligentie kunnen studeren. ‘Momenteel hebben de opleidingen AI numerus fixi en dit is onwenselijk. Diverse bedrijven, zoals het samenwerkingsverband Kickstart AI van vijf grote Nederlandse bedrijven, hebben zelf de handen ineengestoken om het tij te keren met concrete acties, bijvoorbeeld door het aangaan van joint-appointments van hoogleraren. Maar ook vanuit de overheid moet er dringend actief beleid gevoerd worden.’

Regulering

Als derde punt vinden de ondernemingsorganisaties dat er nationaal geen rem komt op de ontwikkeling van AI door overmatige regulering. Het kennisniveau van bestaande toezichthouders moet omhoog, zodat zij effectief toezicht kunnen houden op algoritmen. Ook moet nationale wetgeving in lijn zijn met de voorstellen van de Europese Commissie, zodat er één ‘raamwerk’ komt op Europees niveau.

Data

AI vaart op data. Daarom pleiten VNO-NCW en MKB-Nederland voor het vergroten van kwalitatieve data, waar bedrijven en kennisinstellingen gebruik van kunnen maken. Er moeten bruikbare standaarden en kaders komen om het vrijwillige datadelen te bevorderen.

Lees hier de brief