Samenwerking Universiteit Twente en VDL Groep voor high-tech productie in Nederland

VDL Groep en de Universiteit Twente (UT) gaan intensiever samenwerken om hightechontwikkeling en -productie verder te brengen. De twee partijen hebben een contract gesloten om, ondersteund door Holland High Tech (van de topsector High Tech Systemen & Materialen, HTSM), te investeren in gezamenlijk onderzoek. Met het contract zijn miljoenen euro’s gemoeid.

De eerste onderwerpen van studie gaan over de ontwikkeling en productie van elektrische motoren (actuatoren) op basis van supergeleiding (het verdwijnen van elektrische weerstand in speciale materialen bij het afkoelen naar lage temperaturen) en het meten en verbeteren van de reinheid van ultra-schone onderdelen.

Deze samenwerking maakt onderdeel uit van een overkoepelende gezamenlijke ambitie om academische kennis en industriële praktijk dichter bij elkaar te brengen. Zo gaan de partijen ook intensiever samenwerken op het gebied van talent, onder andere door het uitwisselen van medewerkers en het aanbieden van uitdagende opdrachten voor studenten. In juli 2019 is mede daarvoor Jaap Brand van VDL ETG Almelo aangesteld als eerste officiële fellow bij de leerstoel Precision Engineering van de UT. Eén van zijn taken is het versterken van de samenwerking tussen VDL en de UT. Het nieuwe contract is hier een voorbeeld van.

Doorbraak

De haalbaarheid én snelheid van nieuwe hightech-ontwikkelingen wordt steeds meer bepaald door de vroegtijdige samenwerking van ontwikkeling en fabricage. Dat is zeker het geval voor supergeleiding, waarvan het komende decennium een doorbraak wordt verwacht in de industriële toepassing. Deze technologie, die vooral wordt gebruikt in deeltjesversnellers (zoals bij CERN) en in MRI-systemen, kan worden gebruikt voor extreem sterke aandrijvingen, besturing van spiegels in de ruimtevaart en zelfs het mogelijk maken van kernfusie. Ook in gebieden als chipproductie, energie en fotonica moeten materiaalkunde, ontwerp en productietechnieken samen optrekken om doorbraken mogelijk te maken. Door de expertise van VDL en de UT te combineren, wordt verwacht een nieuwe generatie studenten van de juiste competenties te kunnen voorzien alsook stappen te kunnen zetten in onderzoek en in de industrie. Hoe eerder onderzoek en industrie met elkaar samenwerken, hoe beter en sneller tot industrialisatie kan worden overgegaan.

Groeiambities

Volgens Sander Verschoor (directeur VDL ETG Almelo) en Hans Evers (directeur VDL ETG Technology & Development) is de samenwerking met de UT een belangrijke schakel om de hightech-industrie in Twente te versterken en om daarmee mede de groeiambities van VDL Groep in de regio waar te maken. ‘Om de groei in de halfgeleiderindustrie te ondersteunen, verwachten we de komende jaren veel nieuwe medewerkers nodig te hebben, veelal van HBO- en academisch niveau. Samen met de UT ontwikkelen we technieken en leiden we studenten op om dat mogelijk te maken.’

Innovatieve productontwikkelingen

Directeur strategic business development Geert Dewulf van de Universiteit Twente: ‘We zijn zeer verheugd met deze nieuwe stap in onze samenwerking met VDL. De samenwerking tussen wetenschappelijke expertise van de UT en VDL als hightech-bedrijf zal leiden tot nieuwe wetenschappelijke doorbraken en innovatieve productontwikkelingen. Voor onze studenten biedt VDL inspirerende uitdagingen voor stages en afstudeeropdrachten. De samenwerking is ook een voorbeeld van hoe versterking van het regionale ecosysteem hand in hand gaat met de internationale ambitie van de UT.’