Safety Event druk bezocht

Op 14 mei 2013 vond de vierde editie plaats van het Safety Event in het Evoluon te Eindhoven. De belangstelling was groot en het event was met rond de 260 aanwezigen dan ook volgeboekt. De lustrumeditie staat gepland voor 13 mei 2014.

In de ochtend werd een drietal presentaties gehouden en tussendoor konden bezoekers aanschuiven aan tafel bij een van de 12 safety doctors, deskundigen op het gebied van (machine)veiligheid. De bezoekers konden vooraf vragen indienen maar ook ter plekke met vragen komen over onderwerpen als risicobeoordeling, interpretatie en gebruik van de machinerichtlijn, technische documentatie, (Pl- en SIL-) normen. In de middag waren er nog drie parallelle learnshops. Aan het eind van de dag konden bovendien drie bezoekers naar huis met een gratis consult van safety doctors Nick de With, Henrie Verwey en Bert Stap.

Stroomlijning 

Paul Hoogerkamp (Mecid ) en Michael Gerrits (Van Diepen Van der Kroef Advocaten) gingen in een duopresentatie in op veranderingen op regelgeving gebied:

De EU is bezig om de EU-richtlijnen (waaronder de Machinerichtlijn) te stroomlijnen om verschillen weg te nemen, de rol en geloofwaardigheid van de CE-markering te versterken, grotere productveiligheid te verkrijgen, markttoezicht te verbeteren, en controlerende instanties in de gehele Europese markt op dezelfde manier te laten keuren zodat daar ook minder verschillen zullen optreden.

De RAPEX-site  zal worden uitgebreid naar producten voor professioneel gebruik. Op deze site staan tot nog toe alleen consumentenproducten vermeld die een ernstig risico vormen voor de gezondheid en veiligheid van de consument en de maatregelen die zijn genomen om de verhandeling of het gebruik van producten te voorkomen of te beperken. 

Hoogerkamp en Gerrits vragen zich ook af of in sommige gevallen de CE-markering voor bestaande vaste machines waaraan iets gewijzigd wordt, maar die niet verhandeld worden en gewoon op hun vaste plek blijven staan, niet eenvoudiger kan. Nu moet voor zo’n machine opnieuw de CE-markerings procedure doorlopen worden.  

Veiligheidscomponenten 

Nick de With (Fusacon ) ging in op veiligheidscomponenten. Vaak weet men niet dat deze veiligheidscomponenten volgens de nieuwe Machinerichtlijn gekeurd moeten worden door een Notified Body. Ook is het vaak niet duidelijk welke instanties Notified Bodies zijn en wat zij mogen keuren. Kijk op http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando voor alle Notified Bodies in de  Europese Unie. 

De boetes op overtredingen zijn verhoogd: kijk op zelfinspectie.nl , klik op knop boetes & sancties. 

Cyber security 

Mark Bakker (Invensys ) ging in op cyber security. Ook voor industriële netwerken is het tegenwoordig belangrijk om een cybersecurity plan te hebben. Als de productie door een cyber-aanval stil komt te leggen kan dit vervelende gevolgen hebben en veel geld kosten. Bakker benadrukt het belang van het beveiligen van het netwerk, data te versleutelen, officiële software te gebruiken, toegangscontrole van gebruikers etc. Voor het geval een aanval toch plaats vindt, moet er een recovery plan klaar liggen om zo snel mogelijk de productie weer op te kunnen starten.