Robotbelasting geen goed idee

Het onlangs door Bill Gates geopperde idee om robots belasting te laten betalen, probeert volgens de International Federation of Robotics een niet bestaand probleem op te lossen. De IFR stelt dat robots zorgen voor hogere winsten en beter betaalde banen en het zou beter zijn om de winst te belasten.

Empirische analyse van economische data en voorspellingen toont aan, dat automatisering en het gebruik van robots nieuwe banen creëert door het verhogen van de productiviteit. Diezelfde ervaring deden we om met eerdere technologische revoluties, met als meest recente de automatisering in de kantoorwereld.

Meer werkgelegenheid

Het belasten van productiemiddelen in plaats van de winst die daarmee wordt behaald, zou een negatieve invloed hebben op het concurrentievermogen en de werkgelegenheid. Dit is waarschijnlijk de reden dat het Europese Parlement het idee van een robotbelasting verwierp. De IFR is het daar volledig mee eens.

Volgens het McKinsey Global Institute zal in de toekomst meer dan 90% van de banen niet volledig kunnen worden geautomatiseerd. In plaats daarvan zullen robots en mensen samenwerken.

De positieve invloed die de toegenomen productiviteit van robots op de werkgelegenheid is al zichtbaar in de meest geïndustrialiseerde landen. De automotive-industrie in de Verenigde Staten bijvoorbeeld heeft tussen 2010 en 2015 meer dan 60 000 industriële robots geïnstalleerd. In diezelfde periode steeg het aantal werknemers in de Amerikaanse automotive-sector met 230 000. Dezelfde trends zijn zichtbaar in de meest ontwikkelde economieën in Europa en Azië.

Een robotbelasting zou de noodzakelijke investeringen in technologie voor bedrijven duurder maken. Volgens de IFR moeten winsten en niet de manier waarop die worden behaald, worden belast. Ook in sociaal opzicht biedt automatisering voordelen. Herhaalde of gevaarlijke taken worden uitgevoerd door industriële robots. Automatisering leidt tot nieuwere en veiliger banen met hogere vaardigheden, salarissen en pensioenbijdragen.

Wetgeving en normalisatie

De IFR is voorstander van meer samenwerking in de robotica tussen de publieke en private sectoren. Ze moeten bijvoorbeeld opleidings- en trainingssystemen aanpassen, zodat huidige en toekomstige medewerkers de voordelen van robotica kunnen benutten.

De federatie zit niet te wachten op een Europees agentschap voor robotica en kunstmatige intelligentie. Regelgeving op het gebied van robotica moet worden ontwikkeld in nauwe samenwerking met vertegenwoordigers van de publieke sector, robotfabrikanten, -gebruikers, -ontwikkelaars en onderzoekers.

Het ontwikkelen van normen zou op wereldniveau moeten plaatsvinden. De civielrechtelijke onderwerpen met betrekking tot robotica worden in Europa al behandeld in bestaande wetgeving. Productaansprakelijkheid en veiligheid worden afgedekt door wereldwijde normen en Europese richtlijnen, zoals de Machinerichtlijn. De ISO heeft een speciale Technisch Commissie voor robotica ontwikkeld, ISO/TC 299.

bron: of RInternational Federation obotics