Regio Brabant laboratorium voor toekomstig verdienmodel van Nederland

De regio Noord-Brabant is een belangrijk regionaal economisch zwaartepunt en kan worden gezien als laboratorium voor het toekomstige verdienmodel van Nederland. Dit biedt belangrijke aanknopingspunten voor het Topsectorenbeleid van de Regering en het daaraan verbonden innovatiebeleid.

In de studie ‘Versterk het industriële Hart: clusters in Brabant’ wordt geconcludeerd dat de industrie de drijvende kracht is achter de economische sterkte van de regio. De industriële activiteiten in de regio dragen belangrijk bij aan de Nederlandse exportpositie. Voor Nederland als geheel toont het succes van Noord-Brabant aan dat de toekomstige welvaart gebaat is bij nieuwe vormen van re-industrialisatie.

Investeren in clusters

De studie concludeert dat het succes van Noord-Brabant versterkt kan worden door blijvend in de clusters te investeren. In Noord-Brabant zijn dat Brainport, Foodport (food/health) en Chainport (Logistics and maintenance). In economisch ongewisse tijden wordt het succes van deze clusters bepaald door de specifieke wijze waarop innovatie binnen elk van de clusters plaatsvindt. Op een innovatieve manier moet worden gekeken naar het concurrerend houden van deze clusters door in te spelen op een snel veranderende wereld. Dit vereist ook nieuwe kennis over de wijze waarop de clusters functioneren en hun rol en positie in de wereldwijde verhoudingen. Inspelen op de effecten van opkomende economieën zoals China en de verminderde beschikbaarheid en oplopende prijzen van grondstoffen, vereist nieuwe vormen van continue analyse en anticipatie.

Strategie en verandering

In het kader van het programma Strategy and Change hebben TNO en HCSS zich, samen met SER Brabant, de vraag gesteld wat de belangrijkste motoren voor de economie van Brabant zijn en hoe deze kunnen worden versterkt. De resultaten van deze studie zijn inmiddels meegenomen in beleidsacties van de provincie Noord-Brabant.

Download het rapport ‘Versterk het industriële hart’ (pdf, 10,45 MB)