Radboud Research Facilities: onderzoeksfaciliteiten voor bedrijven geopend

Op 2 oktober vond de opening plaats van Radboud Research Facilities, toegang voor bedrijven tot hoogwaardige apparatuur voor onderzoek en productontwikkeling. Binnen Radboud Research Facilities zijn instrumenten beschikbaar voor onder andere medicijnontwikkeling, nieuwe diagnostiek, onderzoek naar operatietechnieken, hersenonderzoek, gedrags- en bewegingsonderzoek, genetica, digitale veiligheid in de zorg en klimaatonderzoek.

Radboud Research Facilities is een samenwerkingsverband tussen de Radboud Universiteit en het Radboudumc. Bedrijven, onderzoeksinstellingen en start-ups kunnen gebruik maken van de apparatuur, faciliteiten, kennis en expertise die deze organisaties te bieden hebben. Via de website http://www.radboudresearchfacilities.nl/ kunnen bedrijven in contact komen met experts in de onderzoeksdomeinen biochemical screening, biomedical imaging, beurology and motion, health supercomputing en nano- and microbiology.

Coördinator

"Het beschikbaar stellen van onderzoeksfaciliteiten helpt bedrijven in de regio onderzoek te doen dat anders niet mogelijk was. Maar het helpt ook het onderzoek aan de Radboud Universiteit en Radboudumc vooruit. Door samen te werken kunnen we beschikbare kennis sneller beschikbaar maken voor de samenleving", zegt Ed Koster, coördinator van Radboud Research Facilities.

Positieve ontwikkeling

Dr. Marco Timmers, chief scientific officer van Synthon Biopharmaceuticals, een van de regionale ondernemingen die gebruik wil gaan maken van Radboud Research Facilities: "De komst van een multidisciplinaire onderzoeksfaciliteit met hoogwaardige apparatuur in Nijmegen is een heel positieve ontwikkeling. Via Radboud Research Facilities kunnen ondernemingen als de onze snel en gemakkelijk toegang krijgen tot specifieke methodes en expertise, die wij niet zelf in huis hebben maar die wel van groot belang kunnen zijn voor ons werk."

Meer informatie is te vinden op http://www.radboudresearchfacilities.nl./