Veldbusmodulen voor relais

De modulair uitbreidbare basismodulen PNOZ mm0.1p en PNOZ mm0.2p krijgen versterking. Naast communicatie- en veilige verbindingsmodulen zijn nu ook veldbusmodulen verkrijgbaar.

Hiermee kunnen de basismodulen worden uitgebreid en op de veldbussystemen Profibus-DP en CANopen worden aangesloten. Verdere veldbusmodulen zijn in voorbereiding.

Nieuw is ook de mogelijkheid om de communicatiemodule PNOZ mmc1p ETH of PNOZ mmc2p serieel en parallel met een veldbusmodule te gebruiken. De veldbusmodulen dienen voor het uitlezen van diagnosegegevens en het instellen van virtuele in- respectievelijk uitgangen voor standaardfuncties.