Simulator voor zonnepanelen

Om de omzetting van licht in fotovoltaïsche energie zo efficiënt mogelijk te laten verlopen is toepassing nodig van zogeheten MPPT-algoritmen.

De Maxium Power Point Tracking-algoritmen zijn complex van aard, maar beïnvloeden de efficiency van zonnepanelen in hoge mate. Zodoende heeft Keysight twee fotovoltaïsche arraysimulatoren, de N8937APV en de N8957APV, op de markt gebracht. Deze arraysimulatoren stellen ontwerpers in staat om de inzet van de algoritmen te testen zonder dat daar een fysiek (aan zonlicht blootgesteld) zonnepaneel aan te pas komt. Het herschikken van algoritmen of een herijking van het ontwerp kost met behulp van de arraysimulatoren zodoende (veel) minder tijd dan gebruikelijk.