Fouten identificeren tijdens ontwerpproces

Zuken kondigt een nieuw product aan voor het vroegtijdig identificeren van fouten in het ontwerpproces van elektrische schakelingen. Hiermee kunnen kostbare iteraties worden voorkomen.

E3.eCheck maakt deel uit van de E3.serie elektrische- en vloeistof CAD-software en zorgt er automatisch voor dat het schema functioneel accuraat is en dat bedrading en zekeringen binnen acceptabele toleranties vallen. De ontwerpanalyse gebeurt in real-time en vervangt tijdconsumerende manuele controles. "E3.eCheck is een aanwinst bij de beschikbare tools voor het  ontwerpen van kabelbomen en besturingssystemen", vindt Steve Chidester, marketingleider bij Zuken.

E3.eCheck vindt niet alleen tolerantiefouten in het ontwerp, maar simuleert ook functionaliteitscontroles. Het bedienen van een schakelaar simuleert een stroom door het circuit, het openen en sluiten van contacten of het bekrachtigen van spoelen die op hun beurt weer andere contacten bedienen. Als de stroom loopt kunnen belastingen worden geactiveerd of gedeactiveerd en de gebruiker krijgt onmiddellijk visuele of hoorbare terugkoppeling over het gedrag en de nauwkeurigheid. Tot de mogelijk tests behoren DC checks, stroomrichting, analyse van spanningsval, dimensioneren van zekeringen, belastingscontrole en default bedradingsinstellingen.

Ook is het mogelijk om draaddikten te optimaliseren, om koper en kosten te besparen en over-engineering te voorkomen.

Zie voor meer informatie www.zuken.com/e3-series  of bekijk de datasheet