Podcast: worden werknemers voldoende geïnformeerd en getraind in explosieveiligheid?

“Kennis over explosieveiligheid is vaak wel aanwezig bij het management maar niet voldoende op de werkvloer”, aldus Fokke van de Koppel, veiligheidskundige gespecialiseerd in ATEX en explosieveiligheid. Hij begeleidt bedrijven in het verbeteren van (proces) veiligheid. In de podcast praat hij over de kennis van explosieveiligheid die vaak niet aanwezig is op de werkvloer.

“Als we het hebben over explosies bedoel ik stofexplosies of gas– en dampexplosies bij bedrijven”, vertelt Van de Koppel. Bij bedrijven die hiermee te maken hebben is er vaak wel een Explosieveiligheidsdocument (EVD) aanwezig, dat vanuit ATEX richtlijn 153 verplicht is als er in een bedrijf wordt gewerkt met gevaarlijke gassen of stoffen. Risico’s worden geïnventariseerd en maatregelen worden opgesteld in het document. Echter het trainen en opleiden van de mensen op de werkvloer is vaak niet goed of onvoldoende geregeld. In sommige branches is men zich ook niet zo bewust van de gevaren van de stoffen (vooral poeders) waarmee ze werken. Bijvoorbeeld afzuiginstallaties met filters in de houtindustrie zijn een potentiële bron voor explosies.”

Luister naar de podcast via Spotify