Onderzoekers van WUR werken aan Digital Twins van tomaten, boerenbedrijf en voeding

Onderzoekers van de Universiteit Wageningen (WUR) werken binnen verschillende projecten aan Digital Twins op het gebied van tomaten, voeding en het boerenbedrijf. Het gaat om de projecten Virtual tomato crops, Digital Future Farm en Me, my diet and I. De projecten krijgen ieder 1,2 miljoen euro financiering beschikbaar gesteld door de WUR.

Een Digital Twin is een computermodel van individuele objecten of processen die op basis van real-time informatie worden bijgewerkt. WUR deed onderzoek naar Digital Twin-projecten die tot grote wetenschappelijke en maatschappelijke doorbraken in de Wageningse domeinen kunnen leiden. Samenwerking staat hierbij centraal aangezien voor een succesvolle Digital Twin kennis uit verschillende disciplines nodig is.
Virtual tomato crops
Jochem Evers en zijn team werken aan een digital twin van een tomatengewas in een kas, dat wordt gevoed met behulp van sensorinformatie. In het virtuele gewas worden onder meer de interacties tussen eigenschappen van het gewas, omgevingsfactoren en het gewasbeheer gestimuleerd. Dit maakt nauwkeurigere voorspellingen mogelijk, die kunnen worden gebruikt om betere keuzes te maken voor het echte gewas.
Digital Future Farm
Thomas Been en zijn team ontwikkelken een digital twin die de bestaande stifstofkringloop op een akkerbouw- of meldveebedrijf weergeeft. Het model helpt zowel onderzoekers als boeren te bepalen hoe deze kringloop sluitend kan worden gemaakt. De benodigde modellen worden gekoppeld en voorzien van bedrijfsgegevens, sensordata, weersgegevens en andere data van het bedrijf. 
 
My, my diet and I
Lydia Afman werkt met een multidisciplinair team aan een gepersonaliseerde digital twin om de stijging van bloedsuikers (glucose) en bloedvet (triglyceride) in het bloed na een maaltijd te voorspellen. Beide zijn indicatoren voor het risico op hart- en vaatziekten. Het team ontwikkelt op basis van bloedvetgegevens van 500 personen van middelbare leeftijd met overgewicht een digitaal model.